.

Зовнішня політика США, європейський напрямок 1990-2009

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СПІВПРАЦЯ США ТА ЄС У ТОРГІВЛІ І ЕКОНОМІЦІ 5
1.1. Політика інвестицій США (у ЄС) 5
1.2. Основні аспекти торгівлі між США і ЄС 7
РОЗДІЛ 2. ВІДНОСИНИ США І ЄС У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 12
2.1. Врегулювання конфліктів 12
2.2. Співпраця в сфері боротьби з тероризмом 16
2.3. Співпраця з НАТО 22
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

ВСТУП

Головною концептуальною проблемою сучасних американо-європейських відносин залишається однобічність політичних впливів, які переважно йдуть від США на Західну Європу, за умов очевидної фінансово-економічної взаємозалежності, аналогічності політичних і економічних систем, очевидної близькості за соціально-економічним розвитком. Після завершення “холодної війни” сталася парадоксальна зміна міжнародно-політичної парадигми, в рамках якої здійснюється зовнішня політика кожної із сторін. Її суть у тому, що перетворення США у єдину глобальну державу сучасності спричинило завершення 150-літньої історії американської ізоляціонізму та остаточний перехід до інтервенціоністській стратегії.
Однак ці зміни суттєво не вплинули на зміну стратегії європейських політикумів як цілісності. Вона дедалі більше полягає у формальній згоді на збереження провідної ролі США, незалежно від того, що час від часу в Європі розробляються і стають об’єктом обговорень різного роду проекти створення континентальних сил оборони тощо. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему зовнішньої політики США в європейському напрямку досліджували такі вчені, як Купренюк Т., Дворніков М. Є., Кукурудза І. І. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є міжнародні економічні відносини та відносини в галузі безпеки.
Предметом дослідження є зовнішня політики США в європейському напрямку.
Мета дослідження полягає в характеристиці зовнішньої політики США в європейському напрямку. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати політику інвестицій США у ЄС;
2. Визначити основні аспекти торгівлі між США і ЄС;
3. Проаналізувати співпрацю США та ЄС в сфері боротьби з тероризмом;
4. Коротко охарактеризувати співпрацю країн в НАТО;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
3. Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені.
4. Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Зовнішня політика США, європейський напрямок 1990-2009”“

1 × 5 =