.

Злочинна необережність як форма вини

40.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………4

Розділ 1. Злочинна необережність як форма вини: історико-теоретичний екскурс………………………………………………………………………………7

1.1. Еволюція поняття необережної форми вини………………………………..7
1.2. Поняття необережності як форми вини ……………………………………12
1.3. Суспільна-небезпечність злочинів вчинених з необережною формою вини…………………………………………………………………………………18

Розділ 2. Види злочинної необережності……………………………………..24

2.1. Злочинна самовпевненість…………………………………………………..24
2.2. Злочинна недбалість…………………………………………………………30
2.3. Інші види злочинної необережності………………………………………..36

Розділ 3. Причини, мотивація поведінки особи та методика попередження злочинів що вчиняються з необережності……………………………………43

3.1. Причини й умови вчинення необережних злочинів……………………….43
3.2. Мотивація поведінки особи при вчиненні злочинів з необережності……48
3.3. Основи методики попередження необережних злочинів…………………54
3.4. Відмежування вбивства з необережності від суміжних злочинів………..59

Висновок……………………………………………………………………………65

Список використаних джерел і літератури……………………………………68

ВСТУП
Актуальність теми. Дослідження вчених свідчать про порівняно високий процент необережних злочинів, пов’язаних з загибеллю людей, спричиненням їм тілесних пошкоджень. Важко вирахувати матеріальні збитки нашого суспільства, що виникають в результаті халатності, пошкодження товарно-матеріальних цінностей та інших проявів необережності. Збитки від “випадкових” пожеж, переважна частина яких виникає в результаті чиєїсь необережності, вираховується мільйонами гривень.
В умовах технічного прогресу тяжкість наслідків необережної поведінки людей суттєво підвищується. Пов’язано це зі значним підвищенням кількості технічних засобів, що проникають в усі сфери життєдіяльності людини, появою все більш могутніших джерел енергії, що значно підвищують можливості людини. В кінцевому випадку підвищується “ціна помилки”, тобто можлива шкода, що заподіюється необережною поведінкою людини. Тому не дивно, що боротьба з необережністю набуває все більшого значення як в нашій країні, так і за кордоном.
На сьогодні велика частина злочинів які вчиняються з необережності, носять латентний характер (особливо злочинних порушень правил техніки безпеки на виробництві), і завдяки цьому, даний вид злочинів не можливо не тільки викорінити, а й попередити. Велика кількість людей, зазнали не менш тяжкі, а в деяких випадках, “катастрофічні” наслідки в результаті вчинення необережних злочинів, які за своєю суспільно-небезпечністю на багато перевищують наслідки, які наступили в результаті скоєння умисних злочинів. Також, спостерігається велика розповсюдженість необережних злочинів при експлуатації транспортних засобів, різних екологічних злочині, злочинів міжнародного характеру таких як трагедія на Чорнобильській АЕС від якої постраждали велика кількість людей не тільки нашої країни, а й інших держав. Великі матеріальні втрати призводять пожежі, які виникають внаслідок необережного поводження з вогнем та ін.
Мета та завдання дослідження: Метою даної кваліфікаційної роботи є всебічна теоретична характеристика злочинної необережності, проведення дослідження еволюції злочинної необережності, виявлення причин, умов та мотивів скоєння необережних злочинів, та розробка методики їх попередження.
Відповідно до поставленої мети дослідження випливають завдання які необхідно виділити, а саме: дослідити історію розвитку злочинної необережності як форми вини; її поняття та суспільно-небезпечність; дати загальну характеристику всім видам злочинної необережності; визначити причини та умови скоєння злочинів з злочинної необережності; встановити мотивацію поведінки особи що вчиняє такі злочини, та дослідити основні методи попередження відповідних злочинів.
Об’єкт дослідження: є необережна злочинність як соціальне явище.
Предметом дослідження : є кримінально-правові норми, що визначають поняття злочинної необережності.
Методи дослідження : при дослідженні даної теми були використані наступні методи: історичний метод за допомогою якого було досліджено еволюцію поняття злочинної необережності як форми вини; формально-логічний метод застосовувався при досліджені теоретичних та практичних положень про злочину необережність; порівняльно-правовий метод, допоміг нам з’ясувати відмінність злочинів що вчиняються з необережності від умисних злочинів; метод системно-структурного аналізу, за допомогою якого досліджувалося законодавче визначення злочинної необережності.
Структура роботи: Дана робота має свою структуру і складається з: змісту – в якому вказуються назви розділів та підрозділів, а також початкові сторінки всіх розділів та підрозділів; вступу; основної частини – яка складається з трьох розділів, які в свою чергу поділяються на три підрозділи. Переший розділ має назву “Злочинна необережність як форма вини: історико-теоретичний екскурс” в цьому розділі досліджено еволюцію поняття необережної форми вини; поняття необережної форми вини; та суспільно-небезпечність злочинів які вчиняються з необережною формою вини. Другий розділ носить назву “Види злочинної необережності” в якому досліджено всі види злочинної необережності, а саме злочинної недбалості та злочинної самовпевненості, а також інших видів необережних злочинів, які не були передбаченні кримінальним законодавством, але досліджувалися різними науковцями. Третій розділ “ Причини , мотивація поведінки особи та методика попередження необережних злочинів” в даному розділі встановлено основні причини та умови, а також мотивація поведінки особи при вчинення необережних злочинів, і основні методи попередження необережних злочинів.
Висновок, в якому викладенні короткі результати та новизна дослідження даної теми та короткі висновки по кожному розділі.
Списку використаної літератури в якому міститься перелік використаних джерел на які робились посилання при дослідженні теми.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Злочинна необережність як форма вини”“

one × 2 =