.

Зайнятість в умовах ринкової економіки

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Історія вчень про зайнятість 5
1.1 Класична і неокласична теорії зайнятості 5
1.2 Теорія К. Маркса про зайнятість і безробіття 8
1.3 Теорія зайнятості Д. Кейнса та неокейнсіанців 9
1.4 Інституціоналізм та концепція економіки пропозиції 11
Розділ ІІ Зайнятість в умовах ринкової економіки 14
2.1 Поняття та типологія зайнятості 14
2.2 Безробіття 22
Висновки 38
Список використаних джерел та літератури 41

Вступ

В умовах трансформації економіки України – переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала проблема соціального захисту населення. Створення ринкової економіки супроводжується стрімким розшаруванням суспільства за матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала проблема забезпечення і підтримки малозабезпечених прошарків населення.
Однією з функцій держави є недопущення зростання соціальної напруги з приводу майнової нерівності, передбачення й фінансування негативних проявів ринку для громадян ( безробіття, втрата працездатності ), створення ефективної пенсійної системи та гарантування працевлаштування населення. Саме тому дане дослідження є досить актуальним.
Проблему зайнятості в умовах ринкової економіки досліджували такі вчені, як Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриценко А. М., Колот А. М., Чернов В. I. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є політика держави в сфері зайнятості та соціального захисту населення, її структура, цілі, об’єкти, суб’єкти та інструменти реалізації.
Предметом дослідження є стан зайнятості населення в Україні в умовах ринкової економіки.
Мета дослідження полягає в зайнятості в умовах ринкової економіки. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати різні теорії зайнятості;
2. Проаналізувати зайнятості;
3. Визначити типологію зайнятості;
4. Дати характеристику безробіттю;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу: для порівняння нормативно-правових актів у різні роки.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Зайнятість в умовах ринкової економіки”“

one + 20 =