.

Застарілі слова, їх функції у текстах різних стилів

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ МОВИ 5
1.1 Лексикологія та лексичний запас мови 5
1.2 Проблема лексичного запасу мови 10
РОЗДІЛ 2 ЗАСТАРІЛІ СЛОВА ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ 12
2.1 Застарілі слова та їх класифікація 12
2.2 Функції застарілих слів у текстах різних стилів 17
Висновки 23
Список використаних джерел та літератури 25

Вступ

Розвиток мови шляхом прогресу знаходиться в прямій залежності від розвитку мислення, від життєвої практики, що ускладнюється, від форм спілкування, від історичного розвитку носія мови – народу. Мова – це хранителька історичної пам’яті народу. Вона не просто його супутниця на історичних шляхах розвитку, а й діяльна сила, від якої значною мірою залежить вибір цих шляхів. Мова забезпечує безперервність життя, збереження органічності і оригінальності світосприймання етносу при зміні його історичних форм. Інакше кажучи, якщо у зв’язку з розвитком суспільства прогресує мислення людей, мова не може залишатись «байдужою» до цього руху по шляху прогресу. Вона також прогресує в своєму розвитку і удосконалюється.
Мовне питання в Україні стоїть надзвичайно гостро. Українську мову проголошено державною, але за 17 років незалежності владні чинники не спромоглися забезпечити відповідне її статусові функціонування. У державних установах документація ведеться переважно українською, проте службовці далеко не завжди говорять нею, не кажучи вже про бізнесменів, військовиків, спортсменів, працівників багатьох інших сфер, де її використання й далі залишається обмеженим. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Вивченням цього питання займались видатні вчені, дослідники, зокрема: А.Грищенко, І.Ющук, О.Тараненко, В.Горпинич. Стилістичні функції неологізмів досліджували І.Білодід, А.Коваль, О.Пономарів, Л.Кравець. Неологізми української мови останніх десятиліть, зокрема суспільно-політична лексика, вивчалися здебільшого в плані загальних словотвірних, лексико-семантичних та стилістичних тенденцій розвитку (А.Москаленко, І.Шашкін, К.Ленець, О.Сербенська та інші). Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є лексичний запас української мови.
Предметом дослідження є функціонування застарілих слів у текстах різних стилів.
Мета дослідження полягає в характеристиці функцій застарілих слів у текстах різних стилів. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття слова з точки зору лексикології;
2. Визначити особливості класифікації застарілих слів;
3. Проаналізувати поняття „застарілі слова”;
4. Дати характеристику функціям використання застарілих слів в текстах різних стилів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури.
2. Метод порівняльного аналізу.
3. Статистичний.
4. Метод ретроспективного аналізу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Застарілі слова, їх функції у текстах різних стилів”“

11 + five =