.

Закріплення податкових надходжень за державним та місцевим бюджетами

60.00грн.

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ
1.1. Податки як джерело наповнення державного бюджету
1.2. Форми і функції податків
РОЗДІЛ 2. ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ПРИ ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ
2.1. Податки на доходи, податки на прибуток
2.2. Податки на власність
2.3. Непрямі податки
РОЗДІЛ 3. ІНШІ ФОРМИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
3.1. Митні платежі
3.2. Збори за спеціальне використання природних ресурсів
3.3. Місцеві платежі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Україна як держава, як і будь-яка інша, не може існувати без доходів, необхідних для виконання покладених на неї функцій. Головним джерелом доходів України є податкові надходження, що формують найбільшу частку доходів бюджету.
Ефективність податкової системи є передумовою вирішення соціальних і економічних завдань, а також інших функцій, які виконує держава на даному етапі історичного розвитку. З фіскальної точки зору важливим є достатність доходів, які отримує держава, з економічної – який вплив вона через податкову політику здійснює на економічний розвиток.
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою завжди супроводжуються вдосконаленням системи податків, адже вони є платою суспільства за виконання державою її функцій.
Питання вдосконалення оподаткування знаходяться в центрі уваги наукової і громадської думки з отримання незалежності України. Особливо сьогодні назріла необхідність податково-бюджетного регулювання в Україні замість проведення суто фіскальної податкової політики. Крім цього, сьогодні на державному рівні визнано гостроту проблеми оподаткування, пов’язаної з надмірністю податкового тягаря.