.

Захист прав працівників на оплату праці

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 6
1.1. Поняття оплати праці та заробітної плати 6
1.2. Регулювання оплати праці на державному і договірному рівнях 11

РОЗДІЛ 2. ПРАВО ПРАЦІВНИКА НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ЙОГО ЗАХИСТ 17
2.1. Особливості прав працівників на оплату праці згідно чинного законодавства України 17
2.2. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці 21

ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Актуальність захисту трудових прав працівників обумовлена змінами в соціально-економічному устрої України та пов’язаним з цим реформуванням трудового законодавства. З переходом до ринкових відносин збільшилась кількість порушень трудових прав працівників. Водночас побудова правової соціальної держави неможлива без вдосконалення юридичних гарантій здійснення трудових прав працівників і форм їх захисту.
Останніми роками проблема затримки виплати заробітної плати, а також кількамісячна заборгованість то набирала розмаху, то навпаки. Проте до сих пір не була остаточно вирішена. В той же час, вона розвивається й частково через те, що громадяни України не знають своїх прав в сфері оплати праці. Саме в дослідженні захисту прав працівників на оплату праці і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему захисту прав працівників на оплату праці досліджували такі вчені, як Бойко М. Д., Бурак В. Я., Дмитренко Ю. П., Карлицький С. М., Козак З. Я., Колот А. М., Кононенко Л.М., Парпан Т. В., Пилипенко П. Д., Ротань В.Г., Зуб І.В., Сонін О.Є. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці захисту прав працівників на оплату праці згідно чинного законодавства України. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття оплати праці та заробітної плати;
2. Узагальнити інформацію про регулювання оплати праці на державному і договірному рівнях;
3. Визначити особливості прав працівників на оплату праці згідно чинного законодавства України;
4. Проаналізувати відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.
Об’єктом дослідження є нормативно-правові норми, що регулюють трудові відносини в Україні.
Предметом дослідження є чинне трудове законодавство України в сфері, зокрема Закон України «Про відпустки», Закон України «Про колективні договори і угоди», Закон України «Про оплату праці» та Закон України «Про охорону праці».
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості захисту прав працівників на оплату праці згідно чинного законодавства України. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні особливості дослідження оплати праці в Україні.
У другому розділі аналізується право працівника на оплату праці та його захист.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Захист прав працівників на оплату праці”“

fourteen − 3 =