.

Загальна характеристика унітарної держави

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ПЛАН
ВСТУП ……………………………………………………………………………………………. 3

РОЗДІЛ І. Загальний огляд форм державно-територіального устрою .. 5

РОЗДІЛ ІІ. Основні ознаки унітарної держави ……………………………… 11

РОЗДІЛ ІІІ… Порівняння унітарної та федеративної форм правління 15

3. 1.Франція як характерний приклад унітарної держави…………………
3. 2. Порівняння унітарної та федеративної форм правління на прикладі Російської Федерації…………………………………………………
15

20

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………………………. 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………………….. 27

ВСТУП

У теорії держави й права, так само як і у деяких інших суспільних науках, розглядається проблема держави, тобто проблема формування й функціонування особливої політичної організації суспільства, що спирається на публічну владу, яка є необхідною для виконання як класових, так і загальнолюдських завдань на певній території.
Підхід до цієї проблеми був різним на різних етапах розвитку суспільства і, відповідно, теорії держави й права як юридичної науки.
Хоча було б невірним заперечувати всі ті наукові гіпотези, концепції, знання, які створені раніше й визнані нині не повністю. Вони відбивали ті суспільні відносини і їх суб’єкти, вивченням яких займається юридична наука, однак є більше вірним у рамках курсової роботи спиратися на сучасні знання й теорії, а іншим приділяти частину часу й місця, згадуючи їх як гіпотези або додаткові аспекти даної проблеми.
З самого початку, коли питання державного yстpою потрапили в поле зоpу К. Маркса й Ф. Енгельса, вони вважали, що унітарна держава має перевагу перед федеративною. Більш висока узагальненість праці, більш тісні зв’язки між трудящими повинні були, на їх думку, сприяти активізації революційного процесу, чого не можна було досягти в інших країнах.
Саме унітарна держава є сьогодні найпоширенішою формою державного устрою у світі, що доводить її історичну значимість.
Актуальність теми курсової роботи визначається постійно зростаючим інтересом окремих регіонів світу та й нашої країни зокрема до формування того чи іншого типу державного устрою, для чого потрібно враховувати як плюси, так і мінуси кожної з таких систем.
Мета курсової роботи – розкрити характерні риси унітарної держави й проаналізувати значимість цієї форми державного устрою на прикладі окремих держав.
Об’єктом дослідження визначено форми державного устрою країн світу, а предметом – особливості унітарної форми державного устрою як найбільш поширеної на сьогодні.
Як джерельну базу для написання курсової роботи використано навчальну літературу за курсом «Теорія держави й права» й «Конституційне право закордонних країн». У цілому, слід відзначити таких авторів як: Мишина А. А., Венгерова А. Б., Хропанюк В. Н. Праці цих авторів відрізняє простота й доступність, з якою викладається тема, а також значна кількість прикладів, які дозволяють мислити не гіпотетично, а грунтуючись на конкретних фактах.
Завдання:
– дослідити державно-територіальний устрій унітарної держави;
– розглянути основні ознаки унітарної держави;
– порівняти унітарну та федеративну форми правління.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Загальна характеристика унітарної держави”“

17 − fourteen =