.

Вплив мотивації на формування корпоративної культури

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МОТИВАЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Поняття мотивації та її функції 6
1.2 Завдання та критерії мотивації 9
1.3 Поняття корпоративної культури 13
1.4. Структура корпоративної культури 16
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІД ВПЛИВОМ МОТИВАЦІЇ 20
2.1 Взаємозв’язок мотивації та корпоративної культури 20
2.2 Математичні моделі, які використовуються для оцінки корпоративної культури 22
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОКРЕМИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПІДРОЗДІЛІВ 27
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 39
ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. На Україні, як і в багатьох інших країнах пострадянського простору, відбувається серйозна трансформація соціально-економічної системи. У пошуках важелів більш ефективного розвитку часто аналізуються лише економічні фактори, методи управління або інші чисто раціоналістичні питання. Не враховується або мало враховується той факт, що суб’єктом господарювання є людина.
На її трудову поведінку, ефективність діяльності могутній вплив здійснюють ціннісні орієнтації, переконання, вірування, традиції, тобто фактори культури.
Але й в умовах уже сформованого ринкового господарства і відповідного менталітету народу не завжди допомагає лише розрахунок або засвоєння певних навиків менеджменту. Це пояснюється тим, що за умов жорсткої конкуренції, швидкої зміни продукції, оновлення технології, зростання обсягу інформації не тільки промислові підприємства, комерційні організації або банки, але і такі організації, як вузи, знаходяться «у світі постійно вируючої води», як говорить Пітер Вейлл, де постійно змінюється ситуація, відсутні надійні прогнози і навіть правила гри. Відносно стійкими залишаються тільки цінності, культура.
Деякі керівники і власники підприємств вважають, що високі цінності людини – це лише красиві слова чи, у кращому випадку, властивості, корисні для суспільства. Своїм же підприємством вони сподіваються ефективно керувати лише за допомогою рубля або гривні. Проходить час і вони переконуються, що їхня фірма починає відставати у зростанні, активність співробітників та імідж фірми далеко не найкращі, знижуються економічні показники.
Реалізація ефективних довгострокових планів розвитку організації неможлива без провідної ролі моралі, високих життєвих і трудових цінностей її керівників і співробітників. Випускник вузу, чи він інженер, менеджер або інший фахівець, не зможе працювати на сучасній фірмі, якщо не усвідомлює важливості культури.
На сьогоднішній день спостерігається своєрідний бум як у теоретичних, так і в практичних роботах з корпоративної культури. Для одних організацій корпоративна культура – це «костюм», без якого вже непристойно виходити на ринок товарів і послуг, а для інших – усвідомлення самого себе, набуття сенсу життя, змісту професійної діяльності, без яких важко існувати. Врешті, для сучасних організацій – це найсильніший мотиваційний фактор.
Незважаючи на велику кількість публікацій на цю тему, які з’явилися в останні 20 і особливо 10 років, проблема корпоративної культури не поставлена і не розкрита у всій її складності з численними взаємозв’язками і тонкощами, як цього вимагають задачі навчання і практики.
Крім того, відомо мало досліджень корпоративної культури і узагальнень досвіду вітчизняних вищих навчальних закладів і підприємств, немає навчальних посібників, спеціально присвячених корпоративній культурі.
Теорія корпоративної культури ще не сформувалася як наукова дисципліна, не стала стабільним, усталеним зведенням знань. Крім того, ідея дати остаточні рекомендації, істину в останній інстанції для нашого мінливого світу навряд чи є корисною. Сучасний менеджер не повинен звикати працювати у рамках якоїсь однієї, хоч би й найавторитетнішої доктрини.
Джерельна база дослідження. Проблему впливу мотивації на формування корпоративної культури досліджували такі вчені, як О.А. Бугуцький, Г.Дмитренко, О.Ю. Єрмолаев, Є.П. Ільїн, Д.В. Карамишев та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці впливу мотивації на формування корпоративної культури. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття корпоративної культури, мотивації та її функції;
2. Визначити завдання та критерії мотивації;
3. Коротко охарактеризувати взаємозв’язок корпоративної культури з іншими факторами;
4. Провести оцінку корпоративної культури декількох вузів України та розробити рекомендації стосовно використання мотивації для формування корпоративної культури.
Об’єктом дослідження є мотивація праці та трудові відносини в колективах великих компаній.
Предметом дослідження є мотивація та її вплив на формування корпоративної культури.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
3. Графічний: для наочних прикладів в роботі.
4. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про вплив мотивації на формування корпоративної культури. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Вплив мотивації на формування корпоративної культури”“

seven − 6 =