.

Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Головні члени речення в англійській мові 5
1.1 Поняття про підмет 5
1.2 Присудок в англійській мові 7
Розділ ІІ Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові 11
2.1 Статус підмета й присудка 11
2.2 Узгодження підмета з присудком 16
2.3 Реалізація зв’язку між підметом та присудком 18
2.4 Зв’язок між змістом присудка й змістом підмета 23
Висновки 26
Список використаних джерел 28

Вступ

Мова під час свого розвитку акумулює в собі історію народу, його культуру, звичаї, традиції. Мова відображає в собі ту реальність, в якій живе народ, є виразником соціальної дійсності.
Не існує двох мов настільки тотожних, щоб їх можна було вважати виразником однакової соціальної дійсності. Різні мови – це різне бачення одного і того ж предмета. Мова відображає світогляд народу, який створює дану мову, тому кожному народові притаманна своя система понять.
Статус підмета й присудка в структурі речення унікальний. Лише через них виражається категорія предикативності, найважливіша структурна й семантична ознака речення. Строго або формально говорячи, предикативність виражається формами дієслова-присудка. Оскільки, самі ці форми виникають й існують на основі єдності й одночасно взаємного протиставлення підмета й присудка, можна говорити про участь, нехай непряму, підмета у вираженні категорії предикативності. Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові суттєво відрізняється від узгодження в українській. Саме тому вивчення даного питання є завжди актуальним під час вивчення англійської мови.
Проблему узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові досліджували такі вчені-лінгвісти, як Бархударов Л. С., Штелинг Д. А., Бліх М. Я., Воронцова Г. Я., Есперсен О. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики в науковій літературі.
Об’єктом дослідження є граматичні норми сучасної англійської мови.
Предметом дослідження є узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові.
Мета дослідження полягає в узагальненні знань про узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати підмет та присудок, як головні члени речення;
2. Визначити їх статус;
3. Проаналізувати зв’язок підмета і присудка в реченні;
4. Дати детальну характеристику варіантів узгодження підмета і присудка в реченні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Синтез та узагальнення матеріалу;
2. Метод порівняльного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові
Характер проблеми й поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається із вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета й завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Узгодження підмета та присудка в сучасній англійській мові”“

13 + 15 =