.

Управління ціноутворенням на ринку лікарських засобів (медичних послуг)

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Ціноутворення та його методи 5
1.1 Сутність процесу ціноутворення 5
1.2 Методи встановлення цін на ринку 6
1.3 Політика ціноутворення 10
Розділ ІІ. Управління ціноутворенням на ринку лікарських
засобів (медичних послуг) 13
2.1 Фактори впливу на рівень цін медикаментів 13
2.2 Основні напрямки управління ціноутворенням на ринку ЛЗ в
Україні 17
Висновки 23
Список використаних джерел 26

Вступ
Сьогодні на фармацевтичному ринку України вже сформовано конкурентне середовище та досягнуто певне насичення лікарськими засобами. Водночас, ціни на медикаменти в Україні не відповідають рівню платоспроможності переважної більшості населення, а також обсягу бюджетного фінансування державних закладів охорони здоров’я.
Фахівці відмічають значну варіацію оптових та роздрібних цін на лікарські засоби у різних регіонах країни. За таких умов тільки державне регулювання фармацевтичного сектору може вирішити питання економічної доступності лікарського забезпечення населення.
Як свідчить досвід, практика державного регулювання цін на медикаменти в Україні не є ефективною. Обмеження торговельних надбавок на рівні 28-35% за регіональним принципом, який використовувався протягом останнього десятиліття, поряд з високими необґрунтованими знижками (20-30%) від оптових цін виробників, не дало бажаних результатів.
Однією з причин неефективності політики державного регулювання цін на медикаменти можна вважати обмеження наукових досліджень щодо фармацевтичного ціноутворення у період становлення ринкових відносин у країні.
На сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі видається необхідним проведення аналізу державної політики регулювання цін на лікарські засоби, виявлення особливостей і визначення шляхів створення ефективної системи ціноутворення на фармацевтичному ринку.
Постановою Верховної Ради України від 21.06.2001 р. № 2564–III “Про інформацію Кабінету Міністрів України про здійснення політики державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення” рекомендовано, а Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р.
№ 1162 “Про затвердження Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 роки” передбачено розробку та впровадження державної системи реєстрації цін на лікарські засоби згідно відповідного переліку. Саме тому, дослідження ціноутворення на лікарські засоби становить актуальність нашого дослідження.
Проблему ціноутворення на лікарські засоби досліджували такі вчені, як А. С. Немченко, О. К. Єрко, Н. В. Чмихало, В. М. Чернухи, Д.С. Волоха, Б.Л. Парновський, О.П. Півень та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є ринок лікарських засобів в Україні.
Предметом дослідження є управління ціноутворенням на лікарські засоби.
Мета дослідження полягає в дослідженні поняття ціноутворення взагалі та управління ціноутворенням на лікарські засоби в Україні. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Дати визначення поняття „ціноутворення”;
2. Окреслити основні механізми встановлення цін;
3. Проаналізувати основні засади ціноутворення на лікарські засоби;
4. Визначити пріоритетні напрямки управління ціноутворенням на ЛЗ в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Синтез та узагальнення матеріалу;
2. Метод порівняльного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про управління ціноутворенням на лікарські засоби.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління ціноутворенням на ринку лікарських засобів (медичних послуг)”“

nine + 3 =