.

Управління професійним розвитком персоналу підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 6
1.1. Поняття управління персоналом, його цілі та завдання 6
1.2. Концепція управління та основніі підходи до управління персоналом 10
1.3. Особливості мотивації праці та потреб працівника 20

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПП „ДАХ”: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 24
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства на ринку
України 24
2.2. Особливості управління персоналом на ПП „Дах” 28
2.3. Шляхи вдосконалення управління персоналом 31

ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Коли підприємець розпочинає власну справу, розраховуючи лише на свої сили, він досягає максимальної ефективності від своєї праці та намагань досягти успіху. Проте, коли проста фірма перетворюється на підприємство, а невеличке підприємство – на потужного гравця на економічному просторі країни, тоді успіх, конкурентоспроможність і, відповідно, заробіток залежить не від однієї людини та її роботи, а від цілого колективу, який має працювати, як один злагоджений механізм. Більше того, це механізм має працювати ефективно, постійно вдосконалюючись та набираючи обертів.
Актуальність дослідження. Реформування української економіки проходить складний етап. Вимагається модернізація вітчизняних технологій, необхідно замінити значну частину зношеного обладнання. Ще більш необхідна реорганізація системи управління підприємствами, в тому числі перегляд всіх процедур, які описують роботу з людьми, тих процесів, що носять назву «сучасний менеджмент персоналу організацій». В істотному поліпшенні роботи з людьми, максимальному використанні зарубіжних напрацювань у цій сфері, знаходженні власних оригінальних рішень в роботі з персоналом і криється можливий секрет різкого підвищення продуктивності праці українських працівників, вихід самих компаній на сучасні рівні ефективності своєї діяльності.
Проблемам менеджменту персоналу присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Т.Ю. Базарова, А.П, Бовтрука, А.Я. Кібанова, А.М. Колот, А.І. Кочеткова, Є.В. Маслова, М.Х. мескона, Ф. Хедоури, В.О. Храмова, Ю.А. Ципкіна, В.И. Шкатулла, Г.В. Щокіна, та інших дослідників.

Мета дослідження полягає в характеристиці системи управління персоналом на ПП „Дах”. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати поняття управління персоналом, його цілі та завдання;
2. Охарактеризувати структуру потреб і мотивації;
3. Визначити поняття, цілі та завдання управління персоналом;
4. Дати загальну характеристику приватного підприємства „Дах”;
5. Проаналізувати стан та структуру управління персоналом на ПП „Дах”;
6. Розробити шляхи удосконалення управління персоналом.
Об’єктом дослідження є система менеджменту персоналу організації, орієнтована на підвищення її економічного успіху і конкурентоспроможності.
Предметом дослідження є діяльність організації з планування, відбору та розвитку персоналу.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Графічний: для побудови графіків в роботі.
5. Табличний: для створення таблиць в роботі.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління професійним розвитком персоналу підприємства”“

one × two =