.

Управління фінансовою стійкістю державного підприємства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………..5
1.1. Сутність та індикатори фінансової стійкості державного підприємства….5
1.2. Класифікація типів фінансової стійкості підприємства та визначення запасу фінансової стійкості………………………………………………………………………………….13
1.3 Цілі, завдання та інструменти управління фінансовою стійкістю підприємства……………………………………………………………………………………………………….16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД»……………..21
2.1. Структурно-динамічний аналіз активу і пасиву балансу ВАТ «Харківметробуд»………………………………………………………………………………………………..21
2.2. Показники фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»……………………….24
2.3. Ідентифікація типу фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»………….30
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД»………………………………………………………………………………………..33
3.1 Використання державної фінансової підтримки при відновленні фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»…………………………………………………………………………33
3.2 Способи збільшення власного капіталу ВАТ «Харківметробуд»……………35
3.3. Використання зовнішнього кредиту в процесі управління фінансовою стійкістю державного підприємства……………………………………………………………………..41
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………….46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………48
ДОДАТКИ

ВСТУП

Державні підприємства є важливим і об’єктивно необхідним елементом структури сучасного суспільства, пов’язаним з роллю держави в економіці, наявністю потреб, задоволення яких не може забезпечити приватне виробництво, підлегле інтересам отримання прибутку.
В поєднанні з іншими засобами державні підприємства використовуються як інструмент регулювання економіки. За допомогою державних підприємств держава вирішує багато економічних і соціальних задач, пов’язаних з вирішенням ключових загальнонаціональних проблем: підтримка цілісності суспільного відтворювального процесу і згладжування циклічних коливань; забезпечення прогресивних структурних змін в економіці; становлення і розвиток соціальної інфраструктури; охорона навколишнього середовища; проведення регіональної політики; забезпечення науково-технічного прогресу.
Проте практика останніх років господарювання показала, що існують суперечності між потенціалом державного виробничого сектора і незадовільними соціально-економічними результатами його функціонування в умовах ринку. У зв’язку з цим особливу актуальність набуває удосконалення організації фінансової діяльності державних підприємств, що дозволяє реалізувати наявний матеріальний і фінансовий ресурс цього унікального елемента ринкової економіки.
Розробка теоретичних і методичних проблем організації фінансової діяльності державних підприємств є принципово новою для української економічної науки. Окремі питання, присвячені проблемам фінансової діяльності підприємств державного сектору в умовах ринку, відображені в роботах таких авторів, як М.Д. Білик, Є.А. Удовицької, В.М. Мотриченко, А.І. Колганова, М.Х. Корецького та інші.
Метою дослідження є визначення практичних підходів до управління фінансової стійкості державного підприємства на основі вивчення теоретичних і практичних аспектів дослідження фінансового стану підприємства.
Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
 дослідити теоретичні основи управління фінансовою стійкістю державного підприємства;
 з’ясувати сутність та індикатори фінансової стійкості державного підприємства;
 провести класифікацію типів фінансової стійкості підприємства;
 визначити цілі та інструменти управління фінансовою стійкістю підприємства;
 провести оцінку фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»;
 провести структурно-динамічний аналіз активу і пасиву балансу ВАТ «Харківметробуд»;
 визначити показники фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»;
 ідентифікувати тип фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»;
 визначити шляхи забезпечення фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»;
 визначити передумови використання державної фінансової підтримки при відновленні фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»;
 з’ясувати способи збільшення власного капіталу ВАТ «Харківметробуд»;
 визначити умови використання зовнішнього кредиту в процесі управління фінансовою стійкістю державного підприємства.
Обєктом дослідження є фінансовий стан ВАТ «Харківметробуд»
Предметом є управління фінансовою стійкістю державного підприємства
Під час вирішення визначених завдань використовувались такі методи дослідження: теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження; метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел; статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження; графічний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління фінансовою стійкістю державного підприємства”“

four × five =