.

Україна в системі міжнародних відносин та у сучасному геополітичному просторі з 1991-2005рр.

10.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

План

Вступ ………………………………………………………………………………………………………….3

Розділ І. Зовнішні функції в системі міжнародних відносин Української держави.
1.1. Зовнішня політика України: інтереси та пріоритети………………5

Розділ ІІ. Специфіка місця України на міжнародній арені.

2.1.Україна в глобальних організаціях………………………………………….25.
2.2.Україна іміжнародн і регіональні організації…………………………………………………………………………………………………..33

Висновки ………………………………………………………………………………………………….45

Список використаних джерел та літератури …………………………………………..47

Вступ

Актуальність теми. Поява незалежної України стала однією з найважливіших геополітичних подій другої половини ХХ століття. Відродження та становлення незалежної Української держави припало на період переходу від «холодної війни» та між блокового протистояння до започаткування нового світового порядку і створення нової архітектури Європейської безпеки. Багатовимірність цього процесу з притаманними йому суперечностями та співіснуванням елементів нової і залишків попередньої епохи становлять і зумовили особливість становлення зовнішньої політики України.
Як нова держава Україна прагне знайти свою геополітичну ідентичність, усвідомити себе як у геополітичному контексті, так і в контексті розвитку світової цивілізації, визначити реальні національні інтереси і виробити стратегію і тактику їх реалізації.
Метою даної роботи є вивчення і визначення на основі теоретичного і практичного матеріалу особливостей функціонування України як міжнародного актора.
Відповідно до мети поставлено наступні завдання:
 визначити пріоритетні напрямки зовнішньої політики;
 проаналізувати функції зовнішньої політики;
 оцінити сучасний стан та характер взаємовідносин України з іноземними державами;
 виявити рівень співпраці України з міжнародними організаціями;
 провести дослідження законодавчої бази, що стосується регламентування діяльності України на міжнародній арені;
 проаналізувати обсяги надходжень фінансових ресурсів від міжнародних організацій;
 узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.
Об’єктом дослідження виступає Україна, як суб’єкт міжнародного права.
Предметом дослідження—особливості геополітичного розташування України, та її місце в сучасній системі міжнародних відносин.
Методологічну базу курсової роботи склали: структурний, порівняльний, історичний методи.
Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
Ступінь наукової розробки теми дослідження можна охарактеризувати як достатній. При написані даної роботи були використані наступні законодавчі акти:
“Акт проголошення незалежності України.Схвалений Верховною Радою УРСР,24 серпня 1991”, “Воєнна доктрина України , затверджена Верховною Радою України 1993р.”, “Декларація про державний суверенітет: ухвалена Верховною Радою Української РСР 16.07.90.”, “Про основні напрями зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради України”, “Про додаткові заходи щодо забезпечення і набуття Україною без’ядерного статусу: Постанова ВРУ”, також дана тематика висвітлюється у працях та статтях Будкіна В. Парахонської О., Потєхіна В., Гальчинського А.С., Рудича Ф.М., КлимкоГ.Н., Бдешмудта П.П., Колосової В.П., які ґрунтовно і аналітично підійшли до розгляду питання , яке стосується зовнішнього спрямування нашої держави, а також описали негативи та позитиви у співпраці України з міжнародними організаціями, що дало змогу зробити чіткі узагальнення по даній темі.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Україна в системі міжнародних відносин та у сучасному геополітичному просторі з 1991-2005рр.”“

4 × three =