.

Цивільне право буржуазних країн

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ I. Історичний розвиток цивільно-правових відносин буржуазних країн…………………………………………………………………………………………………………..5
1.1 Розвиток та особливості в буржуазних країнах континентальної правової системи………………………………………………….……………….5
1.2 Розвиток та особливості в буржуазних країнах англосаксонської правової системи…………………………………………………………………10
РОЗДІЛ II. Цивільно – правове регулювання суспільних відносин в буржуазних країнах…………………………….………………………………..15
2.1 Загальні положення…………………………………………………..15
2.2 Право власності та зобов’язальне право……………………………17
2.3 Шлюбно-сімейне право………………………………………………22
2.4 Спадкове право……………………………………………………….25
ВИСНОВКИ ………………………………………………………………… …28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………29

ВСТУП
Розвиток буржуазної революції, її завершеність (у Франції ) і незавершеність (у Англії) в сукупності з іншими причинами призвели до утворення двох різних правових систем. З певною часткою умовності ці системи можна розглядати в якості моделей права і на їх основі класифікувати правові системи всіх буржуазних країн. Це спрощено можна поділити на дві групи: правові системи континентальної Європи і сприйнявших їх держав, де право ділилося на приватне і публічне; і англосаксонські правові системи, прототип яких – загальне право Англії.
Актуальність теми. Дослідження тематики правового регулювання цивільно-правових відносин буржуазних країн дозволить нам детально вивчити поняття та структуру цивільного законодавства; історичний розвиток, основні подібності та відмінності між цивільним правом континентальної та острівної правової систем. Допоможе спів ставити нинішній стан цивільного права із правом, що було декілька століть тому, виявити його переваги і недоліки. Проаналізувати причини, що дозволили зміни в цивільному праві і визначити перспективи його розвитку в майбутньому.
Об’єктом дослідження є цивільне право буржуазних країн.
Предметом дослідження є правове регулювання цивільно-правових відносин Франції, Німеччини й Італії, а також Великобританії і її колишніх колоній. Дослідження охоплює період з XIV по XX століття.
Метою написання курсової роботи є дослідження цивільно-правових відносин буржуазних країн та процес їх появи, еволюції і становлення на сучасному етапі.
Дослідницькі завдання. Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:
– визначити характерні риси цивільного права буржуазних країн;
– систематизувати знання з наведеного вище предмету, що взяті з різних джерел;
– вивчити джерела права континентальної системи права та англосаксонської;
– охарактеризувати суспільні відносини, що регулюються цивільним правом.
Методи досліджень. При написанні курсової роботи були використані такі методи досліджень:
– порівняльний – порівнюються між собою дві системи права – континентальна та острівна;
– історичний – досліджуючи предмет ми робим екскурс в історію, вивчаючи цивільно-правові відносини від процесу їх виникнення і зародження;
– аналітичний.
Структура роботи.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.
Перший розділ має назву «Історичний розвиток цивільно-правових відносин буржуазних країн» і поділяється на два підрозділи:«Розвиток та особливості в буржуазних країнах континентальної правової системи», «Розвиток та особливості в буржуазних країнах англосаксонської правової системи».
Розділ другий має назву «Цивільно – правове регулювання суспільних відносин в буржуазних країнах» і поділяється на чотири підрозділи, вони мають такі назви: «Загальні положення»,. «Право власності та зобов’язальне право», «Шлюбно-сімейне право», «Спадкове право».

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Цивільне право буржуазних країн”“

fourteen − twelve =