.

Територіальний поділ праці. Його вплив на структуру національної економіки

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 5
1.1. Поняття територіального поділу праці 5
1.2. Населення як головна складова продуктивних сил України 10
1.3. Чинники, що впливають на критичний поділ праці 12
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 17
2.1. Економічне районування і територіальна структура господарства 17
2.2. Оцінка динаміки трудових ресурсів економічних районів України 20
2.3. Забезпеченість трудовими ресурсами галузей національної економіки 24
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 29
3.1. Напрями удосконалення територіальної організації продуктивних сил України 29
3.2. Науково–технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил 33
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Основу суспільного життя людей в будь-якому регіоні складають взаємозв’язки, насамперед у сфері матеріального виробництва. У ній взаємодіють люди як головна продуктивна сила, засоби виробництва і природна продуктивна сила регіону, носієм якої є природно-ресурсний потенціал.
Одним з пріоритетних напрямів реалізації державної регіональної політики в Україні на сучасному етапі є забезпечення науково обґрунтованої територіальної організації її господарства та поділу праці. Насамперед, це стосується територіальної організації промисловості, яка є найбільш активною ланкою і стрижнем економічної системи в цілому та виступає мультиплікатором розвитку інших галузей господарства. Для української економічної науки надзвичайно важливим теоретичним і практичним завданням є вирішення протиріч між існуючою територіальною організацією промисловості та новими економічними і соціальними умовами господарювання. Наявна нині диференціація регіонів за рівнем промислового розвитку, зростання їх деіндустріалізації, значне поширення депресивності свідчить про несвоєчасне реагування на потреби регіонально–галузевої реструктуризації та модернізації промислового виробництва відповідно до ринкових умов.
Територіальна організація продуктивних сил дає змогу обґрунтувати спеціалізацію виробництва окремих регіонів. Це дозволяє визначити переважаючий розвиток виробництва певних видів продукції або виконання відповідних національно-господарських функцій. Дослідження форм територіальної організації продуктивних сил сприяє ефективнішому використанню сприятливих природних і економічних умов певної території та раціональної участі в територіальному поділі праці в Україні. Саме тому дана проблематика є актуальною.
Тому актуальним є виявлення особливостей територіальної організації промисловості в ринковій економіці, визначення засобів впливу на розміщення та ефективну діяльність промислових об’єктів з урахуванням нових чинників. Важливим є поглиблення теоретичних засад територіальної організації промисловості та надання практичних рекомендацій щодо шляхів трансформації територіальної структури промислового виробництва в сучасний період, подальшої просторової організації продуктивних сил промисловості, поглиблення наукового обґрунтування державної регіональної промислової політики.
Метою роботи є характеристика територіального поділу праці в Україні та оцінка його впливу на структуру національної економіки.
Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені наступні завдання:
1) охарактеризувати поняття територіального поділу праці,
2) дослідити населення як головну складову продуктивних сил України,
3) визначити чинники, що впливають на критичний поділ праці,
4) проаналізувати особливості територіального поділу праці в Україні,
5) визначити перспективи територіального поділу праці в Україні.
Об’єктом дослідження є економічні відносини в процесі територіальної організації економічної діяльності суспільства в умовах ринкової економіки.
Предметом дослідження є вплив територіального поділу праці на структуру національної економіки України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження: синтез, аналіз, метод порівняльного аналізу, статистичний, метод синтетичного аналізу.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Територіальний поділ праці. Його вплив на структуру національної економіки”“

1 × three =