.

Сучасний розвиток документознавства в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 5
1.1 Документознавство як наукова дисципліна 5
1.2 Внесок українських науковців в розвиток науки
документознавства 9
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 12
2.1 Становлення сучасного документознавства та його розвиток у
ХХ ст. 12
2.2 Перспективи розвитку документознавства в Україні 21
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 27

ВСТУП

Актуальність теми. Важливою проблемою документознавства на сучасному етапі є процес його становлення як наукової дисципліни. Фахівців і вчених з документознавства стає дедалі більше, що говорить про стрімкий розвиток даної науки. Проте погляди провідних вчених, що вивчають закономірності створення, функціонування документів, розробляють принципи побудови документно-комунікаційних систем та методи їх діяльності, суттєво відрізняються. Тому потрібен порівняльний аналіз різних підходів, щоб зрозуміти принципи і завдання документознавства як науки. Також для того, щоб тенденція розвитку продовжувалась потрібно визначити основні концепції розвитку.
Особливість і відмінність документознавства від інших наук документно-комунікаційного циклу полягає у тому, що воно вивчає документ як цілісну систему, його властивості, структуру, форму, мову, способи сприйняття та обробки інформації зафіксованої на будь-якому матеріальному носієві.
Стан дослідження теми: курсова робота підготовлена на основі вивчення виявленої літератури, в якій відображено досліджувану тему. Серед опрацьованих джерел слід виділити роботи Г.М.Швецової-Водки [16; 17] та І.Нілової [11 ], які досліджують документознавство як наукову дисципліну. Н.М.Кушнаренко [9;10] висвітлює основні поняття з теорії документознавства. Розробка структури документознавства здійснювалась рядом науковців, такими як М.С.Слободяник [15] та С.Г.Кулешов [7; 8]. Місце документознавства в системі наук висвітлено в статтях Ю.Н.Столярова [14].
Мета роботи полягає у дослідженні процесу сучасного розвитку документознавства в Україні, його становлення як суспільної науки та визначенні концепцій для подальшого розвитку.
Завдання роботи обумовлені її метою:
• Виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи;
• дослідити особливості документознавства як суспільної науки;
• проаналізувати становлення документознавства як наукової дисципліни;
• з’ясувати сучасний стан документознавства і його місце в системі наук;
• узагальнити внесок вітчизняних науковців у розвиток документознавства;
• окреслити перспективи та напрямки розвитку документознавства в Україні.
Об’єктом дослідження даної курсової роботи є документознавство як суспільна наука.
Предметом дослідження даної курсової роботи є сучасний стан та напрямки розвитку науки про документ в Україні.
Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи, зокрема, застосовано методи аналізу та синтезу, порівняльний та понятійний методи.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сучасний розвиток документознавства в Україні”“

2 × five =