.

Сучасні проблеми природокористування в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 6
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НПС УКРАЇНИ 12
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 18
РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ 24
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ВСТУП

З моменту своєї появи в біосфері Землі, люди завжди задовольняли свої життєві потреби за рахунок споживання природних ресурсів навколишнього природного середовища. Це були: сонячне випромінювання, рослинний і тваринний світ та природні ландшафти.
В основу господарювання вже з самого початку розвитку первісного людського суспільства закладався економічний принцип: досягнення ефективного результату господарювання за мінімальних витрат енергії у вигляді ручної праці. І цей принцип не змінювався впродовж тисячоліть. Невпинно вдосконалювались технології, на зміну ручній праці прийшли машини, електрична і атомна енергія, автоматизовані технології. А економічний принцип господарювання діє й нині і залишиться у майбутньому. У протилежному разі система «суспільство-природа» давно припинила б своє існування.
Починаючи з другої половини XX ст. у багатьох індустріально розвинених країнах світу почали запроваджувати еколого-економічний принцип господарювання: одержання максимального економічного ефекту за якнайменшої шкоди для природного середовища. Цей принцип покладений в основу раціонального природокористування, під яким розуміють мінімальні витрати природних ресурсів для задоволення обґрунтованих життєвих потреб людського суспільства за мінімальної шкоди природному середовищу. Дещо пізніше, у 70-80-х роках, цей принцип почав впроваджуватися і в колишньому СРСР, в тому числі й в Україні. На цьому етапі природокористування починають впроваджувати систему господарювання, що спрямована як на споживання природних ресурсів, такі на їх відтворення, а також на захист навколишнього природного середовища від забруднення та руйнування.
Актуальність дослідження. Порівнюючи стан довкілля в західних країнах та в нашій державі, не можливо не помітити разючі відмінності. І вони видимі не лише в малому, як то сміття на узбіччі чи забруднені громадські пляжі, а й у більш глобальному. Чого лише варті вирубані ліси на схилах карпатських гір та забруднене Чорне море біля великих міст південного узбережжя України. Необхідність захисту та відродження екології нашої держави і зумовлюють актуальність дослідження сучасних проблем природокористування.
Проблему сучасних проблем природокористування в Україні досліджували такі вчені, як Галушкіна Т.П., Гетьман А.П., Долішній М.І., Дорогунцов С.І., Заєць Г.А., Пітюренко Ю.І., Іванюта С. П., Мельник Л.Г., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці сучасних проблем природокористування в Україні. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати сутність та принципи регіонального природокористування;
2. Подати класифікацію факторів антропогенного впливу на НПС України;
3. Узагальнити інформацію про екологічний стан областей України;
4. Коротко охарактеризувати реалізацію національних та регіональних екологічних програм.
Об’єктом дослідження є природа та екологічний стан України.
Предметом дослідження є екологічна ситуація в областях України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про сучасні проблеми природокористування в Україні. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сучасні проблеми природокористування в Україні”“

three × 2 =