.

Сучасна українська організаційна культура – джерела та основний зміст

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 6
1.1 Сутність та джерела організаційної культури. Її вплив на ефективність управління 6
1.2 Структура та характеристики (атрибути) організаційної культури 9

РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 24
2.1 Типові риси організаційної культури на підприємствах України 24
2.2 Рекомендації керівникам українських підприємств щодо формування організаційної культури 34

ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Ринкова система господарювання потребує докорінних змін системи управління економікою. Причиною цього є той факт, що кожен об’єкт управління має певну специфіку, що вимагає відповідну систему управління. Як об’єкт товарно-грошових відносин сучасна організація має економічну самостійність і повністю відповідає за результати та наслідки своєї господарської діяльності. Крім цього, вона повинна побудувати таку систему управління, яка б стала досить дієвою в її конкурентній боротьбі на ринку.
Актуальність дослідження. Організація ринкової культури господарювання самостійно приймає рішення: Що? Як? Хто? Для чого? Це обумовлює необхідність самостійно формувати цілі і завдання, розробляти стратегію (бізнес-план) і політику свого розвитку, знаходити необхідні для цього засоби (матеріальні, фінансові та трудові), створювати при цьому необхідну структуру і культуру організації.
Для ефективної системи управління потрібен ефективний менеджер. Ним може стати людина, яка має стратегічне мислення, вміє визначити потреби і майбутнє організації та щодня приймати рішення, які забезпечать це майбутнє. Більше того, ефективний менеджер володіє мистецтвом виконувати ролі: міжособистісні, інформаційні та управлінські.
Проблему сучасної української організаційної культури досліджували такі вчені, як Каганець І., Карамушка Л. М., Жулинський М., Зайчикова Т. В., Паньковець В. Л., Палеха Ю.І. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці сучасної української організаційної культури. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати сутність та джерела організаційної культури;
2. Узагальнити інформацію про структуру та характеристики (атрибути) організаційної культури;
3. Визначити типові риси організаційної культури на підприємствах України;
4. Узагальнити рекомендації керівникам українських підприємств щодо формування організаційної культури;
Об’єктом дослідження є ефективний менеджмент в українських організаціях та підприємствах.
Предметом дослідження є організаційна культура на підприємствах України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про сучасну українську організаційну культуру. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сучасна українська організаційна культура – джерела та основний зміст”“

fifteen − 14 =