.

Становлення та розвиток податкової системи в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти дослідження податкової системи держави……………….5
1.1 Поняття, структура та принципи побудови податкової системи України……………5
1.2 Характеристика основних видів податків у податковій системі України………….10
1.3 Етапи становлення податкової системи України…………………………………………….14
РОЗДІЛ 2 Сучасний стан та особливості функціонування податкової системи України у 2005 – 2007 роках…………………………………………………………………………………19
2.1 Особливості прямого та непрямого оподаткування в Україні………………………….19
2.2 Характеристика надходжень до Бюджету України від прямого оподаткування..24
2.3 Оцінка надходжень до Бюджету України від непрямого оподаткування…………..29
РОЗДІЛ 3 Вдосконалення напрямків розвитку податкової системи України………….33
3.1 Прийняття Податкового кодексу України, як основного напрямку у реформуванні податкової системи………………………………………………………………………..35
3.2 Прогнозні показники податкових надходжень до Бюджету України………………..38
3.3 Зарубіжний досвід у побудові податкових систем……………………………………………43
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………..49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………………..54
ДОДАТКИ

ВСТУП

За всіх часів суспільство не могло і не може обходитись без такого важливого соціального інституту, як податкова система. Завдяки податкам держава має можливість накопичувати матеріально-фінансові ресурси, необхідні для її функціонування: управління суспільними справами, підтримання громадського правопорядку, провадження господарської діяльності, вирішення різноманітних соціальних проблем і питань духовно-культурного життя та оборони країни.
Кожній країні властива своя система оподаткування. Становлення податкової системи України відбувалося в непростий час розбудови державності та реформування економіки на ринкових засадах, за умов економічної нестабільності та гіперінфляції, хронічного дефіциту державного бюджету. Податкове законодавство формувалося на основі нормативної бази, успадкованої від адміністративно-командної системи, а засади національної податкової політики розроблялись під тиском не тільки об’єктивних економічних, а й політичних чинників без належного наукового обґрунтування та аналізу мікро- і макроекономічних наслідків запровадження різних податків та величини їх ставок.
Тому податкова система України недосконала: громіздка, надскладна для розуміння, нестабільна, непрозора, заплутана, неефективна, суперечлива, відзначається високим податковим навантаженням. Крім того, вона обтяжена великою кількістю змін та доповнень до податкового законодавства і є дорогою для утримання. І це далеко не повний перелік її недоліків. В такому вигляді вона гальмує економічний розвиток держави, і потребує нагального реформування. Вищезазначені аспекти зумовили актуальність цієї теми та необхідність її дослідження.
Актуальність теми також полягає в тому, що важливою складовою процесів ринкової трансформації економічної системи України та інших постсоціалістичних країн є формування сучасних податкових систем як основного джерела фінансового забезпечення виконання функцій держави в умовах змішаної економіки. Їх формування є достатньо складним і суперечливим процесом, відмінним від становлення податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою. Воно характеризується загостренням специфічної для постсоціалістичних країн фіскальної суперечності, пов’язаної з невідповідністю зрілих сучасних форм оподаткування, запозичених з практики розвинених країн, соціально-економічним і політичним умовам країн, що здійснюють ринкові перетворення. Така невідповідність стала однією з причин недостатньої ефективності національних податкових систем, зростаючого опору платників фіскальній експансії держави. Пошуки шляхів розв’язання цієї суперечності вимагають розвитку теорії оподаткування, передусім в напрямку поглиблення пізнання його об’єктивних основ, взаємозв’язку з розвитком економічного і політичного життя, законів і закономірностей, осмислення під цим кутом зору особливостей становлення податкової системи України, напрямків її удосконалення.
Тому, метою даної роботи є вдосконалення напрямків розвитку податкової системи через вивчення теоретичних аспектів та оцінку функціонування податкової системи України на сучасному етапі.
Відповідно до мети ставиться ряд завдань, а саме:
• розгляд особливостей прямого і непрямого оподаткування;
• оцінка надходжень від прямих та непрямих податків до бюджету;
• розгляд шляхів реформування податкової системи України;
• визначення прогнозованого розвитку податкової системи країни.
Об’єктом даного дослідження є податкова система України.
Предметом виступає становлення та розвиток податкової системи України.
Під час написання курсової роботи використовувались такі методи дослідження: статистичний, аналітичний та графічний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Становлення та розвиток податкової системи в Україні”“

six + six =