.

Становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження громадянського суспільства………..5
1.1. Становлення та розвиток концепції громадянського суспільства в світовій політичній думці………..………………………………………………….……..….5
1.2. Громадянське суспільство та його інститути………………………………….12
РОЗДІЛ 2. Громадянське суспільство в Україні: проблеми та перспективи становлення………………………………………………………………………….20
2.1. Громадські організації та їх роль у громадянському суспільстві в Україні.20
2.2. ЗМІ, профспілки як інститути громадянсько суспільства…………………..23
2.3. Роль політичних партій в становленні громадянського суспільства………27
РОЗДІЛ 3. Перспективи формування розвиненого громадянського суспільства в україні……………………………………………………………………………….31
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………39

ВСТУП

Актуальність теми. Україна, молода держава, яка спрямовує свій курс на побудову суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, становлення громадянського суспільства. Для досягнення поставленої мети необхідне комплексне вирішення політичних, соціальних, правових, ідеологічних, економічних питань і системне реформування всіх сфер суспільного життя.
Одним з важливих елементів життєдіяльності та розвитку держави є громадянське суспільство, становлення якого є вагомим кроком для побудови демократії, що дозволить посісти Україні більш вигідне місце на світовій арені. Також наявність громадянського суспільства дозволить певним чином більше впливати та здійснювати ширший контроль над владними органами.
Об’єктом є громадянське суспільство, а також його інститути.
Предметом є особливості функціонування та розвитку громадянського суспільства та перспективи його розвитку в Україні.
Мета і завдання дослідження. Основна мета курсової роботи полягає у полягає в дослідженні громадянського суспільства та його інститутів в Україні, а також перспективи та проблеми його подальшого формування. Визначена мета дослідження обумовила необхідність постановки і розв язання таких завдань:
– вивчення ідейних витоків громадянського суспільства;
– формулювання понять та ознак громадянського суспільства;
– аналіз становлення і розвитку громадянського суспільства;
– з ясування ролі громадянського суспільства в Україні;
– дослідити основні проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
Методи дослідження. При підготовці курсової роботи було застосовано комплекс методів збору, аналізу та обробки фактологічної інформації, особливо при написані розділу про теоретичні основи дослідження громадянського суспільства. Також був застосований такий метод як конкретно-історичного аналізу у тій частині курсової роботи, де мова іде про політичні партії в Україні. Також при написані курсової роботи застосовувався ряд інших методів, до яких входить:спостереження, вивчення документальної інформації органів державної влади.
Огляд літератури та джерельної бази. У сфері дослідження громадянського суспільства можна назвати ряд наукавців, праці яких стали вагомим внесоком у дослідженні даної теми. Серед них варто виділити Т. Гоббса зі своєю працею «Левіафан», Ж.-Ж. Руссо «Про суспільний договір», А. Колодій «На шляху до громадянського суспільства», Дж. Кін, Ч. Тейлор, а також ряд інших. Також, можна відмітити те, що важливу роль у дослідення даної теми відіграли різноманітні конференці серед яких варто відзначити конференцію Кримських профспілок, де вирішувалися важливі питання, що стосуються захисту прав кримчан.
Структура роботи. Робота складається із змісту, вступу, трьох розділів. Перший розділ складається із двох підрозділів, другий із трьох. Також до роботи входять висновки та список використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні”“

4 + fifteen =