.

Способи забезпечення податкових зобовязань

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ І. Правова природа способів забезпечення податкових зобов’язань…..6
Розділ ІІ. Характеристика способів забезпечення податкових зобов’язань:
2.1.Податкова застава………………………………………………..………9
2.2.Податкова пеня…………………………………………………………..13
2.3.Податкова порука………………………………………………..……..17
2.4. Адміністративний арешт активів платника податків…………..……19
Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика способів податкових зобов’язань у поточному законодавстві та проекті Податкового кодексу..…………………27
Висновок………………………………………………………………………….30
Список використаної літератури ……………………………………………….32

ВСТУП

Актуальність. Забезпечення конституційного зобов’язання щодо сплати встановлених законом податків і зборів є актуальним питанням кожної держави. Водночас державні контролюючі органи повинні мати самодостатній і якісний інструментарій, який би, з одного боку, забезпечував виконання зазначених завдань, а з іншого – не порушував і не обмежував конституційні права і свободи людини і громадянина. У зв’язку нестабільним економічним становищем в Україні спостерігаються тенденції до несвоєчасного виконання податкових зобов’язань, що є в край не вигідним як для держави, так і для платника, оскільки це призводить до фінансових втрат.
На сьогоднішній день немає законодавчого визначення способів забезпечення податкових зобов’язань, а наукові розробки не вирішують всіх спірних питань. Аналіз існуючих проблем дасть змогу заповнити прогалини і не допустити їх при прийнятті Податкового кодексу. Виходячи з цього існує нагальна потреба якомога глибшого та детального вивчення цього актуального питання.
Мета: дослідити способи забезпечення податкових зобов’язань. Для досягнення даної мети необхідно реалізівати наступні завдання:
1) визначити правову природу способів податкових зобов’язань;
2) дослідити особливості кожного із способів податкових зобов’язань: податкової застави, пені, поруки та адміністративного арешту активів платника податків;
3) віднайти відмінності між чинним законодавством та проектом Податкового кодексу у частині регулювання способів забезпечення податкових зобов’язань.
Об’єкт дослідження: правовідносини, які виникають у зв’язку з забезпеченням податкових зобов’язань.
Предмет: способи забезпечення податкових зобов’язань.
Методи дослідження:
За допомогою діалектичного методу вставлено зв’язок між не виконанням платників податків зобов’язань по сплаті податків та виникненням способів податкових зобов’язань.
За допомогою структурно-функціонального методу відбувається систематизація та структуризація дослідження, а саме це дозволяє визначити спільні ознаки чотрьох способів забезпечення податкових зобов’язань, а також виокремити їх відмінності.
Формально-догматичний (спеціально-юридичний) метод дає змону здійснити зовнішню обробку правового матеріалу, опис і аналіз правових норм чинного законодавства та норм проекту Податкового кодексу.
Практичне значення дослідження: може використовуватися на семінарах, конференціях, може стати основою наукової роботи вищого рівня. Також результати даного дослідження можуть використувуватись для удосконалення правового регулювання способів податкових зобов’язань, для вирішення спірних питань у даній сфері, зокреам при прийнятті Податкового кодексу.
Джерельна база. Визначення окремих понять по різному трактуються у різних джерелах. Дане питання регулюється значною кількістю нормативно-правових актів (закони ВРУ, постанови та інструкції Кабінету Міністрів України, накази ти листи ДПАУ), проте часто вони суперачать один одному, а наукові розробки не вирішують всіх спірних питань. Під час дослідження використовувались праці таких авторів як: Кучерявенка Н.П., Геги Т.П., Єжова Ю.А., Пепеляєвої С.Г., Петрова Г.В.
Структура. Робота складається із вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел та літератури.
Основна частина містить три взаємоповязані розділи, структура яких побудована віжповідно до визначених завдань.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Способи забезпечення податкових зобовязань”“

15 + two =