.

Спонсорство як частина рекламної кампанії на прикладі ліги чемпіонів сезону 2009-2010

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.
1.1
1.2
РОЗДІЛ 2
2.1
2.2
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Розглядати спонсорство можна і як частину стратегії маркетингу, і як невід’ємну технологію зв’язків з громадськістю. Як засіб маркетингу спонсорство привабливе тим, що вирішує ряд цілком «відчутних» завдань: сприяє просуванню торгової марки, стимулює збільшення продажів, дозволяє встановити тісніші контакти із споживачами продукції. І це далеко не все. Недаремно існує особливий термін – «спонсорська реклама». «Спонсорська реклама» – новий якісний потенціал рекламування; професійно продумана і організована, вона володіє винятковою ефективністю, адже компанія являється перед власною цільовою аудиторією як «співавтор» значущої для неї (аудиторії) події.
Залучення спонсорства для розширення або продовження класичної рекламної кампанії – не єдина гідність спонсорства. Його додаткова і важлива вигода – це збільшення числа інформаційних приводів, пов’язаних з компанією або її продуктом. В якості таких приводів можна використовувати презентацію події і самої спонсорської програми, висвітлення ходу події та підведення її підсумків, спеціальні заходи для преси тощо.
Ще одна перевага спонсорства полягає в тому, що воно створює в суспільній свідомості зв’язок між компанією-спонсором і певною групою споживачів.
Сучасне спонсорство все частіше розглядається не просто як новий вигляд реклами, а як складова частина PR, одна з його стратегій, основне завдання якої – створення подієвої комунікації. Мета події полягає в планованому ефекті поліпшення образу компанії.
Участь в суспільно значущих акціях, допомагає асоціюванню організації із спортом, культурою, здоров’ям, соціальним благополуччям. Тобто не просто справляє сприятливе враження на потрібну аудиторію, але цілеспрямовано закріплює позитивні асоціації. Саме у цьому і полягає актуальність нашої роботи.
Проблему спонсорства як частини рекламної кампанії досліджували такі вчені, як Уткін Е.А., Кочеткова А.И., Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г., Лук’янець Т.І., Дихтль Е. Хершген Х. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є стратегії проведення рекламних компаній.
Предметом дослідження є спонсорська діяльність основних спонсорів Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010.
Мета дослідження полягає в характеристиці спонсорства як частини рекламної кампанії на прикладі Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття спонсорства;
2. Визначити основні типи спонсорства та їх особливості;
3. Проаналізувати діяльність основних спонсорів Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010;
4. Дати рекомендації стосовно покращення діяльності спонсорів;
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
3. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему..
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про спонсорство як частини рекламної кампанії на прикладі Ліги Чемпіонів сезону 2009-2010
Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Спонсорство як частина рекламної кампанії на прикладі ліги чемпіонів сезону 2009-2010”“

seven − 2 =