.

Соціально-економічне значення місцевого бюджету

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ………………………………………………………………….5
1.1. Місцевий бюджет як складова бюджетної системи України…………………………….5
1.2. Формування доходів місцевого бюджету………………………………………………………17
1.3. Економічна сутність та організаційні аспекти здійснення видатків місцевого бюджету………………………………………………………………………………………………………………35
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ……………………………………………………………………………….53
2.1. Структурно-динамічний аналіз доходів бюджету Лановецького району…………53
2.2. Оцінка напрямів здійснення видатків бюджету Лановецького району……………64
2.3. Оцінка ефективності виконання бюджету Лановецького району……………………85
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ……………………………………………………………………………………93
3.1. Вдосконалення планування бюджету Лановецького району…………………………..93
3.2. Основні напрями підвищення ефективності використання місцевого бюджету…………………………………………………………………………………………………………….100
3.3. Впровадження зарубіжного досвіду ефективності використання місцевого бюджету…………………………………………………………………………………………………………….110
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………119
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………………124
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………130
ВСТУП

В бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною ланкою є місцеві бюджети. На даний час в нашій державі їх нараховується близько дванадцяти тисяч. Місцевий бюджет виконує особливу роль в кожній унітарній країні, тому що він є фінансовою основою місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевого бюджету фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.
Крім того, місцевий бюджет є одним з важелів, за допомогою якого проводиться перерозподіл валового внутрішнього продукту, в першу чергу, серед окремих соціальних груп населення та територій. І тому, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, залежить ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення фінансової політики.
Закономірно, що проблеми виконання місцевого бюджету, правильність розрахунків дохідної та видаткової частин, досягнення збалансованості набувають в сучасних умовах особливої уваги. Актуальність дослідження полягає у необхідності підвищення соціально-економічної ролі місцевого бюджету, розширення його дохідної бази для забезпечення фінансової незалежності та зростання розвитку регіонів країни, що загалом вплине на розвиток України, а також у важливості дослідження ефективного функціонування місцевого бюджету для визначення джерел наповнення і можливості ефективнішого використання місцевих коштів.
Мета дослідження полягає у визначенні основних шляхів підвищення соціально-економічного значення функціонування місцевого бюджету на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати ряд завдань:
• обґрунтувати сутність місцевого бюджету та його роль у бюджетній системі України;
• охарактеризувати формування доходів місцевого бюджету;
• розглянути основні напрями здійснення видатків місцевого бюджету;
• оцінити склад і структуру доходів бюджету Лановецького району;
• здійснити аналіз напрямів здійснення видатків бюджету Лановецького району;
• оцінити ефективність виконання бюджету Лановецького району;
• визначити основні шляхи вдосконалення планування бюджету Лановецького району;
• запропонувати напрями підвищення ефективності використання місцевого бюджету;
• розглянути зарубіжний досвід ефективності використання місцевого бюджету та можливості його впровадження в Україні.
Об’єктом дослідження є бюджет Лановецького району, а предметом – соціально-економічні наслідки його функціонування.
Основними методами, які використовувалися при написанні дослідження є:
• статистичний;
• аналітичний;
• теоретичний;
• графічний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціально-економічне значення місцевого бюджету”“

seventeen − 2 =