.

Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 6
1.1. Поняття соціальної роботи 6
1.2. Сутність та завдання соціальної роботи як науки 13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 18
2.1. Молодь як соціальна категорія 18
2.2. Сучасні проблеми молоді соціального та психолого-педагогічного характеру 24
2.3. Соціальна робота з молоддю 32
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

ВСТУП

Соціальна робота є і повинна бути усвідомлена як один із значущих чинників прогресивного розвитку людини і суспільства. Без належного розвитку соціальної роботи становлення соціальної держави, якою є Україна, може стати, щонайменше, проблематичним. Будучи особливим видом соціальної діяльності, вона сприяє створенню простору основних напрямків життєдіяльності людей. Тому як вид діяльності людини і суспільства, результатом якої в широкому сенсі має стати формування системи взаємодії, людини і суспільства з приводу соціальності людини, вона призначена для надання сприяння людям в інтеграції в суспільство з оптимальною якістю. Але для цього соціальна робота в науковій та суспільній свідомості повинна ствердитися як об’єктивно необхідна діяльність високої соціальної значущості.
Актуальність дослідження. Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками. Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обійтися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів життєдіяльності молодих людей, потрібен глибокий системний аналіз буття молоді. Актуальним є питання постійного скорочення питомої ваги молоді щодо всього населення. В Україні за останні десять років її кількість знизилася з 22 до 20 %. За всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і надалі. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему соціальних та психолого-педагогічних проблем молоді досліджували такі вчені, як Антонова В.Л., Бех В.Л., Бойко А.М., Іванова І.Б., Грига І.М., Папська А.І., Кравченко P.І., Мигович І.І., Седнєв В.В., Тюптя Л.Т. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в соціальних та психолого-педагогічних проблем сучасної молоді. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття соціальної роботи;
2. Узагальнити інформацію про сутність та завдання соціальної роботи як науки;
3. Дослідити молодь як соціальну категорію;
4. Визначити та охарактеризувати сучасні проблеми молоді соціального та психолого-педагогічного характеру;
5. Коротко описати особливості соціальної роботи з молоддю.
Об’єктом дослідження є соціальна діяльність як умова і спосіб буття людини і суспільства.
Предметом дослідження є проблеми сучасної молоді в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про соціальні та психолого-педагогічні проблеми сучасної молоді. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді”“

10 + eighteen =