.

Сленг як одне з джерел поповнення лексики американської і англійської

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

План
Вступ………………………………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Загальна характеристика сленгу………………………………………5
1.1 Походження сленгу……………………………………………………….8
1.2 Розвиток сленгу……………………………………………………………9
1.3 Шляхи утворення одиниць сленгу………………………………………11
1.4 Поширення сленгу………………………………………………………..13
1.5 Прагматичний аспект використання сленгізмів………………………..14
1.6 Мовна характеристика тексту……………………………………………17
1.7 Види сленгу відповідно до сфери їх вживання…………………………22
Розділ 2. Лексико-стилістичний аналіз художніх текстів……………………………25
Розділ 3. Дослідження функціонування сленгу на прикладі книги B.A. Donforio “Riding In Cars With Boys”……………………………………..…32
Висновки………………………………………………………………………………………………….37
Список використаної літератури…………………………………………………………..….39

Вступ
Територіальні, означаючі, соціальні умови життя і, навіть, клімат впливають на спілкування мовців. В одній і тій же мові ми відразу пізнаємо мешканців різних регіонів, звертаючи увагу на відмінності семантичної або синтаксичної структури, на фонетичні відхилення, які в різних частинах територіального поширення мови бувають різними.
Окремі види розбіжностей мають назву діалекта, жаргона, сленга. Сленг – це лексика розмовного типу; це слова, що у стандартній мові або не вживаються, або мають особливий лексико-семантичний зміст. Цей пласт лексики, що вважається не прийнятим з точки зору традиційного вжитку, тобто стандартного вокабуляру, продуктивний і в англійській мові. Поняття сленгу розширилося, зокрема завдяки процесам розвитку мови художньої літератури та мас-медіа, і почало набувати нового, широкого значення та ототожнюватись з поняттям тієї частини лексичного шару мови, яка охоплює все, що лежить поза межами нейтрального вокабуляру, тобто за стандартом.
Актуальність роботи полягає у тому, що вона виконуватиметься у руслі сучасної англомовної художньої прози і буде спрямована на дослідження сленгу, яке сприятиме поглибленню знань про поняття “сленг” у мові та особливості функціонування його у художньому тексті.
Цю тему досліджували такі автори як: М.І. Мостовий, Г.А. Судзіловський, С.В. Пиркало та інші.
Об‘єктом дослідження є художній текст в англомовній художній прозі ХХ століття.
Предметом дослідження – є лінгво-когнітивні особливості сленгу.
Мета роботи – визначити діапазон вживання сленгу в сучасній англомовній художній прозі ХХ століття, його функцію джерела поповнення лексики американської і англійської.
Метою зумовлюються такі конкретні задачі:
1) визначити саме поняття “сленг”, розкласти це поняття на складові частини відповідно до вживання;
2) прослідкувати особливості вживання сленгу у художньому тексті на лексико-стилістичному рівні;
3) систематизувати вживані сленги відповідно до характеру і мети їх вживання.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Опрацювання літератури та художніх творів;
2. Синтез та узагальнення матеріалу;
3. Аналіз художніх творів;
4. Метод лексико-стилістичного аналізу.
Практична цінність роботи полягає в узагальненні знань про лексико-стилістичні особливості художніх текстів, а також у визначенні сленгу як одне з джерел поповнення лексики.
Характер проблеми і поставленні питання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставленні мета і завдання роботи, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому та другому розділах розглянуто теоретичні аспекти проблеми, а третій присвячений питанню функціонування сленгу на прикладі книги B.A. Donforio “Riding In Cars With Boys”. У висновках підводяться підсумки і результати дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Сленг як одне з джерел поповнення лексики американської і англійської”“

20 − one =