.

Склад правопорушення

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Загальне поняття про правопорушення та його склад 5
1.1 Поняття складу правопорушення 5
1.2 Види складів правопорушень 9
Розділ ІІ Структура складу правопорушення 11
2.1 Об’єкт правопорушення 11
2.2 Об’єктивна сторона правопорушення 13
2.3. Суб’єкт правопорушення 18
2.4. Суб’єктивна сторона правопорушення 23
Висновки 27
Список використаних джерел та літератури 29

Вступ

Тема правопорушення найбільш цікава тема у зв’язку з переходом нашого суспільства на якісно новий рівень відносин і, як наслідок цього, цікава глибока правова реформа навколо державного управління й права.
Як правило правопорушення регулюються нормами кримінального, адміністративного, фінансового й інших галузей права і не пов’язані з використанням службових обов’язків (наприклад, порушення правил протипожежної безпеки; незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації; останнім часом – порушення митних правил: недоставляння в митницю товарів і документів для контролю, ушкодження митного забезпечення, розвантаження, видача і використання імпортних вантажів без дозволу митниці, порушення зобов’язань по транзиті).
У боротьбі з правопорушеннями основні зусилля спрямовані на профілактику цих провин і на усунення причин, що їх породжують. Однак це не виключає можливості використання правових санкцій у відношенні осіб, винних у здійсненні адміністративних правопорушень.
Роботу щодо припинення, запобігання і попередження правопорушень здійснює велика кількість державних органів і органів місцевого самоврядування. Важливість цієї теми не можливо переоцінити оскільки вона є однією з найважливіших тем в адміністративному, кримінальномиу та цивільному праві – оскільки за допомогою вивчення природи правопорушень, , запобігання і їх попередження можливо забезпечити безпеку суспільних відносин, що складаються в сфері державного управління, що охороняються законом.
Вчення про склад правопорушення займає одне з центральних місць в правовій науці і має велике практичне значення. По-перше, воно сприяє виявленню найбільш істотних ознак антигромадських діянь, їхньому розмежуванню і встановленню справедливих санкцій; по-друге, допомагає правовим органам правильно кваліфікувати правопорушення й обирати адекватні їм заходи впливу; по-третє, дозволяє зрозуміти закон, допомагає навчанню юристів і правовому вихованню громадян. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Проблему складу правопорушення досліджували такі вчені, як Бахрах Д. Н., Гончарук С.Т., Ківалов С.В., Біла Л.P., Клименко Г.Б., Коваль Л. В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є правопорушення як юридичний інститут
Предметом дослідження є склад правопорушення.
Мета дослідження полягає в характеристиці складу правопорушення. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття правопорушення в загальному;
2. Визначити види складів правопорушень;
3. Проаналізувати об’єкт, об’єктивну сторону та суб’єкт і суб’єктивну сторону правопорушення.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Склад правопорушення”“

1 × 5 =