.

Шляхи застосування комунікативно-ситуативного підходу

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ВСТУП
В теперішній час розширення і якісних змін характеру міжнародних зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація усіх сфер суспільного життя призводять до того, що іноземна мова реально стає необхідною в практичній і інтелектуальній діяльності людини. Саме тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які добре володіють іноземною мовою, є соціальним замовленням суспільства. Це ставить нас перед необхідністю розробки раціональної моделі організації процесу навчання учнів у школі.
Підвищена увага до оволодіння іноземними мовами викликала зміни і в характері навчання мовам. Відбувся перехід від попередньої орієнтації на засвоєння граматичних структур до комунікативної, яка направлена на оволодіння навиками живого мовлення, що й зумовило вибір даної теми для написання кваліфікаційної роботи.
Актуальність обраної теми полягає, по-перше, в тому, що на сьогоднішній день знання іноземних мов є однією з основних характеристик загальноосвітньої підготовки сучасної людини; по-друге, у необхідності застосування комунікативно–ситуативного підходу як одного з найефективніших підходів при вивченні іноземної мови.
Метою дослідження є шляхи застосування комунікативно – ситуативного підходу на основі навчального підручника з англійської мови, автором якого є Алла Несвіт. Для того, щоб досягнути поставленої мети ми поставили перед собою наступні завдання:
– застосувати комунікативно – ситуативний підхід при засвоєнні лексики та діалогічного мовлення;
– застосувати комунікативно – ситуативний підхід при вивченні інтонації;
– змалювати ігрові ситуації при вивченні іноземної мови.
Об’єктом дослідження є комунікативно–ситуативний підхід при вивченні іноземної мови.
Предметом дослідження є шляхи застосування комунікативно – ситуативного підходу.
Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; аналіз і синтез; системний підхід.
Матеріалом дослідження слугують вправи, підібрані з навчального підручника з англійської мови, автором якого є Алла Несвіт.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що дослідження комунікативно – ситуативного підходу частково базується на вправах, підібраних із навчального підручника з англійської мови, автором якого є Алла Несвіт.
Результати дослідження можуть бути використані студентами факультету іноземних мов при вивченні практики англійської мови, прикладної лінгвістики та основ педагогіки. Знання шляхів застосування комунікативно – ситуативного підходу значно полегшує процес розвитку комунікативних здібностей та навичок в учнів. Це надає практичної цінності проведеному дослідженню.
Структура роботи підпорядкована меті та завданням дослідження і передбачає вступ, в якому обґрунтовується актуальність проблеми, формулюється мета, об’єкт і предмет дослідження. У першому розділі розглядаються теоретичні засади використання комунікативно – ситуативного підходу до вивчення іноземної мови. У другому розділі досліджуються шляхи застосування комунікативно–ситуативного підходу. У висновках інтерпретуються результати дослідження. У списку використаної літератури перелічуються базові теоретичні джерела, що використовувались при проведенні даного дослідження.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Шляхи застосування комунікативно-ситуативного підходу”“

16 − 13 =