.

Шляхи вдосконалення валютного регулювання і валютної політики в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ…………………………………….5
1.1. Сутність валютного регулювання…………………………………………………5
1.2. Валютна політика: сутність та цілі……………………………………………….7
1.3. Характеристика інструментів валютного регулювання і валютної політики..11
РОЗДІЛ II. ОЦІНКА ЗДІЙСНЕННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ………………………………………………17
2.1.Становлення валютного регулювання в Україні………………………………..17
2.2. Оцінка валютного регулювання…………………………………………………22
2.3. Валютна політика в Україні……………………………………………………..26
РОЗДІЛ III. Шляхи вдосконалення валютного регулювання і валютної політики в україні………………………………………………37
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………41
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….44

ВСТУП
Валютне регулювання займає провідне місце в економічній політиці держави. В залежності від мети валютне регулювання може стимулювати або стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин, та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в державі. Водночас, у сучасному світі значного розвитку набули інтеграційні процеси, спостерігається зростання рівня відкритості національних економік та їх взаємозалежності. Такі процеси підвищують роль валютного регулювання на національному та міжнародному рівні. Враховуючи, що валютне регулювання є однією з найбільш динамічних складових як національної, так і світової валютно-фінансових систем, визначення особливостей побудови та розвитку системи валютного регулювання в умовах ринкової трансформації економіки є важливою науковою та практичною проблемою. Створення дієвої системи валютного регулювання України не можливе без глибокого вивчення теоретичних аспектів, досвіду інших держав світу, існуючої в країні практики, а також перспектив розвитку цієї системи. Саме такий підхід дозволить нашій країні розробити оптимальний режим валютного регулювання, який має відповідати вимогам та особливостям періоду ринкової трансформації економіки. Отже, необхідність удосконалення чинної системи валютного регулювання в Україні, як однієї з обов`язкових умов забезпечення сталого економічного зростання, обумовлює актуальність теми даного дослідження.
Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ формування валютної політики та становлення системи валютного регулювання, виявлення особливостей їх здійснення в Україні в умовах трансформаційної економіки, визначення перспектив подальшого розвитку.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд задач:
1) визначити соціально-економічну сутність валютного регулювання в період ринкової трансформації економіки країни;
2) дослідити взаємозв`язок між валютним регулюванням на міжнародному рівні та функціонуванням національних валютних систем;
3) проаналізувати практику валютного регулювання України за період 1993-2006 років з метою виявлення особливостей застосування окремих форм валютного регулювання та визначення перспектив його подальшого розвитку;
4) узагальнити досвід розвитку систем валютного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою та постсоціалістичних країнах, виявити можливості його використання в Україні;
5) визначити напрями розвитку короткострокового валютного регулювання, а також основні принципи розробки та реалізації довгострокового валютного регулювання в Україні.
Об`єкт дослідження є валютне регулювання та валютна політика в Україні на сучасному етапі. Предмет дослідження – валютні відносини в Україні, які виникають в процесі валютного регулювання.
Для досягнення мети та вирішення основних задач даної роботи застосовані різноманітні методи дослідження. З використанням методу аналізу і синтезу, методу статистичних досліджень виявлені особливості застосування окремих форм валютного регулювання в Україні. На основі методу наукової абстракції та методу логічного узагальнення результатів сформульовано пропозиції щодо перспектив подальшого розвитку валютного регулювання в Україні, а також визначено концептуальні засади валютної політики України.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Шляхи вдосконалення валютного регулювання і валютної політики в Україні”“

seventeen − 6 =