.

Розвиток системи поділу влади та зміна конституційно-правового статусу Верховної Ради України в сучасній Україні

20.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………

Розділ1. Положення Парламету в системі поділу влади в сучасних республіканських формах правління
1.1. Принцип поділу влади як спосіб її організації в республіканських формах правління;
1.2. Положення парламенту в системі поділу влади в парламентських республіках;
1.3. Положення органу законодавчої влади в системі поділу влади у президентських республіках;
1.4. Положення представницького органу в системі поділу влади у змішаних республіках.

Розділ 2. Розвиток системи поділу влади та зміна конституційно-правового статусу Верховної Ради України в сучасній Україні
2.1. Форма правління та конституційно-правовий статус Верховної Ради України у період із 30 березня 1990 р. по 28 червня 1996 р.;
2.2. Форма правління та конституційно-правовий статус Верховної Ради України за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р.;
2.3. Зміна форми правління та конституційно-правового статусу Верховної Ради України за змістом Закону України “Про внесення змін до Конституції України”

Розділ 3. Актуальні проблеми організації системи поділу влади та положення в ній Верховної Ради України на сучасному етапі
3.1. Організація системи поділу влади за результатами політичної реформи від 8 грудня 2004 р.: спроба критичного аналізу;
3.2. Труднощі та ускладнення, що супроводжують розвиток українського парламентаризму як критерій в оцінці сучасного положення Верховної Ради України в системі поділу влади;
3.3. Перспективи корекції форми правління в Україні та зміни положення в системі поділу влади Верховної Ради України.

Вступ
Актуальність теми. Одним із важливих питань державотворення в Україні є питання ефективності розподілу повноважень у трикутнику «Президент – Парламент – Уряд». З часів проголошення незалежності України центр сили завжди змінювався, спричинюючи конфлікти між різними гілками влади. Проте, ні Конституція України 1996 року, ні конституційна реформа 2004 року, не стали підгрунттям ефективного механізму розподілу повноважень. На сьогоднішній день в рамках трансформації українського суспільства знову активізувався конституційний процес, і центральним питанням політичної реформи – зміна форми державного правління, перерозподіл повноважень між Парламентом і Президентом України. На думку ряду вітчизняних політиків, науковців та європейських інституцій сьгоднішня системна криза спричинена неефективністю правової бази, відсутністю необхідних законів, на яких є посилання в Конституції України, а також недієвістю Закону України «Про зміни до Конституції України» від 2004 року. Важливу роль в процесі трансформації відіграє Верховна Рада України як орган, що творить законодавче поле країни і як елемент системи стримувань і противаг. І на порядку денному в українському політикумі та українському суспільстві стоїть питання – визначення місця та ролі Верховної Ради України, від чого залежатиме її ефективна діяльність та ефективність політичної реформи. А від того, наскільки успішною виявиться здійснювана конституційна реформа, залежить не тільки демократична визначеність політичної системи країни, але й можливість інтеграції України в європейські структури в рамках проголошеного зовнішньополітичного курсу.
Метою роботи є теоретико-методологічний аналіз місця та ролі Парламету в системі стримувань і противаг як в конституційній практиці зарубіжних держав так і в Україні, зокрема. Для реалізації мети було вирішено наступні завдання:
• Розглянути застосування принципу поділу влади в республіканських формах правління;
• З’ясувати роль законодавчого органу в механізмі державної влади в парламентських, президентських, та змішаних республіках;
• Дослідити конституційний досвід та форми правління в зарубіжних країнах;
• Прослідкувати зміну форми правління та статусу Верховної Ради України з часів незалежності до прийняття Конституції України 1996 року;
• Обгрунтувати недоліки Конституції України та потребу в конституційній реформі;
• Розглянути зміну форми правління відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року;
• Проаналізувати зміну розстановки сил після політичної реформи;
• З’ясувати необхідність корегування сучасної форми правління.
Об’єктом даного дослідження є законодавчий орган влади в системі поділу влади.
Предмет дослідження – положення та роль Верховної Ради України в системі поділу влади в контексті розвитку та зміни форми правління в Україні.
Методи дослідження обрані відповідно до поставленої мети і окремих завдань. Як показав аналіз бібліографії, дослідження ролі Парламенту, проблем становлення парламентаризму в Україні та змін форми правління в нашій державі, здійснювалося в рамках аналітичного підходу. Використовувалися також інституційний, порівняльний, історичний, інші політологічні методи.
Структура кваліфікаційної роботи. Представлене до захисту дослідження складається зі вступу, 3 розділів, які, в свою чергу, поділяються на підпункти, висновків і списку використаних джерел. Обсяг роботи складає 51 сторінка. Список використаних джерел включає 42 найменування.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Розвиток системи поділу влади та зміна конституційно-правового статусу Верховної Ради України в сучасній Україні”“

four × 5 =