.

Розміщення виробництва мінеральних добрив в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

План:
Вступ…………………………………………………………………………………………………………..

Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження особливостей розміщення виробництва мінеральних добрив
1.1. Виробництво мінеральних добрив як складова хімічної промисловості………………………………………………………………………………………………
1.2. Фактори, що впливають на розміщення галузей хімічної промисловості………………………………………………………………………………………………
1.3. Характеристика природних ресурсів, що використовуються у виробництві мінеральних добрив в Україні……………………………………………………

Розділ 2 Економічна оцінка особливостей розміщення виробництва мінеральних добрив в Україні
2.1. Характеристика виробництва мінеральних добрив в Україні…
2.2. Оцінка особливостей виробництва мінеральних добрив в Україні за 2002-2006 рр…………………………………………………………………………………
2.3. Найбільші виробники мінеральних добрив в Україні…………….

Розділ 3 Вдосконалення напрямків розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні
3.1. Чинники стримування розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні…………………………………………………………………………………………..
3.2. Перспективні напрямки у виробництві мінеральних добрив….
3.3. Зарубіжний досвід виробництва мінеральних добрив…………….
Висновки…………………………………………………………………………………………………….
Список літератури
Додатки

Вступ

Виробництво мінеральних добрив в Україні має чітко виражену експортну спрямованість. Вітчизняні виробники спеціалізуються в основному на азотних добривах, частка яких в структурі виробництва становить близько 96%.
Спостерігається чітка тенденція до зростання обсягів виробництва мінеральних добрив. В результаті низького внутрішнього попиту та сприятливої кон’юнктури на зовнішніх ринках більша частина вироблених в Україні добрив експортується.
Лише біля 16% загальних обсягів виробництва мінеральних добрив споживається вітчизняним аграрним сектором. В структурі експорту також переважають азотні добрива. Останніми роками частка їх вартості складала від 94% до 99% загальної вартості експорту мінеральних добрив.
Для збільшення внутрішнього використання мінеральних добрив держава застосовує різні важелі регулювання. Основним з них є стимулювання внутрішнього попиту шляхом введення компенсації до ціни. Водночас, відповідним Порядком не передбачені прозорі механізми відбору виробників мінеральних добрив, які можуть брати участь у програмі компенсації.
Для регулювання ситуації на ринку паливно-мастильних матеріалів, в Україні неодноразово укладалися домовленості між Кабінетом Міністрів та виробниками пально-мастильних матеріалів щодо їх реалізації за мінімальними цінами в період масової закупівлі сільськогосподарськими підприємствами. Ці заходи частково спрацьовували. Але державі необхідно проводити політику стримування цін в піковий період не шляхом домовленостей з виробниками та трейдерами, а дієвими ринковими важелями. Саме тому дослідження даного питання є дуже актуальним.
Об’єктом дослідження є хімічна промисловість України.
Предметом дослідження є виробництво мінеральних добрив.
Мета дослідження полягає в характеристиці розміщення виробництва мінеральних добрив. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати виробництво мінеральних добрив як складову хімічної промисловості;
2. Визначити фактори, які впливають на розміщення галузей хімічної промисловості;
3. Проаналізувати природні ресурси, що використовуються при виробництві мінеральних добрив;
4. Дати характеристику виробництва мінеральних добрив в Україні;
5. Коротко охарактеризувати чинники стримування розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження;
4. Графічний метод для підтримки дослідження графічними зображеннями, схемами.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Розміщення виробництва мінеральних добрив в Україні”“

5 − 3 =