.

Роль політичної реклами в регіональній пресі напередодні президентських виборів 2010 року (на прикладі преси Рівненської обрасті)

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 5
1.1 Політична реклама: поняття та завдання 5
1.2 Політична реклама та її особливості 10
РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА – КОМУНІКАЦІЙНИЙ
ПРОЦЕС 13
2.1 Роль політичної реклами у створенні іміджу 13
2.2 Політична символіка 21
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ У ПЕРЕДВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ НАПЕРЕДОДНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2010 РОКУ 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

Вступ

Реклама відіграє багато ролей в нашому житті: і вчителя, і проповідника, і диктатора. Вона значною мірою визначає наш стиль життя, рекламу називають “п’ятою владою”. Феномен реклами настільки значний та багатогранний, що й творці, споживачі її, визнаючи чи заперечуючи вплив “п’ятої влади”, висловлюються про рекламу досить суперечливо.
Значна роль у становленні демократичного глобального управління належить комунікаціям з громадськістю, що є частиною сучасної демократії і сприяють її більш повній реалізації у практику суспільного життя на глобальному та національному рівнях.
Аналізуючи стан інформування громадськості владними інституціями України, існують позитивні аспекти та невирішені завдання в галузі інформаційної демократії, важливої складової якої є система зв’язків з громадськістю українських владних структур.
Дослідження сучасної практики ефективної політичної реклами має сенс лише за умов врахування специфіки цілого комплексу обставин, що справляють вирішальний вплив на форми, методи, тактичні та стратегічні цілі рекламної діяльності в політиці. До того ж особливості ситуації визначають і саме її загальне розуміння, й, за великим рахунком, її “modus vivendi”.
Можна впевнено стверджувати, що на теренах української політики політична реклама, у її найпоширеніших, загальновизнаних у світовій практиці формах, представлена дуже фрагментарно. Це зумовлено загальноукраїнською практикою політичної діяльності на всіх рівнях, де основної ваги набувають такі фактори, як доступ до важелів влади, зв’язки у владних структурах, економічній сфері тощо. Це дає можливість з достатньою ефективністю долати виборчі перепони, не обтяжуючи себе зверненням до професійних рекламних агенцій, унаслідок чого останні не можуть нормально функціонувати, розвиватися, набувати досвіду.
Реклама є частиною суспільної комунікації. Це – комунікативний акт, структура якого є спільною для всіх різновидів комунікації [4,67]. Ефективність політичної реклами зростає за умови перетворення рекламної кампанії на двонаправлений комунікативний процес.
Численні праці Г.Почепцова у даній сфері є доказом того, що політична реклама на українських теренах ще не досягла свого апогею, тобто знаходиться на стадії становлення, проте останні виборчі перегони показали, що у демократичному суспільстві відмінна політична реклама істотно впливає на результат виборів. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Об’єктом дослідження є політичне життя суспільства під час виборів Президента України 2010 року.
Предметом роботи є політична реклама в Рівненській пресі, як форма суспільної комунікації.
Мета дослідження – дослідити роль політичної рекламі в регіональній пресі під час президентських виборів 2010року. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
1. визначити соціально-орієнтуючу функцію політичної реклами;
2. дослідити сутність символіки та політичних цінностей;
3. проаналізувати наскільки створення іміджу є визначальним у створені політичного образу кандидата;
4. навести наочні приклади політичної реклами з регіональної преси 2009-2010 року.
У роботі були використані наступні методи дослідження, а саме метод порівняння та статистичний метод.
Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Роль політичної реклами в регіональній пресі напередодні президентських виборів 2010 року (на прикладі преси Рівненської обрасті)”“

twenty + fourteen =