.

Роль міжнародних організацій в політичному житті суспільства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 5
1.1 Поняття міжнародних організацій, їх структура та функції 5
1.2 Типологізація міжнародних організацій 10
РОЗДІЛ 2 ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА 14
2.1 ЄЕС та його роль 14
2.2 НАТО як гарант безпеки суспільства 16
2.3 ООН – найбільша міжнародна організація та її роль 19
2.4 Вплив міжнародних організацій на сучасні міжнародні відносини, міжнародну політику 21
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ 26
3.1 Україна та ООН 26
3.2 Україна та ЮНЕСКО 28
3.3 Рада Європи та Україна 31
Висновки 38
Список використаних джерел та літератури 40

Вступ

Знаменною рисою розвитку людського суспільства у ХХ ст. є зміцнення взаємозв’язків і взаємозалежності країн і народів як тенденція, історично обумовлена вимогами НТР, розвитком міжнародного співробітництва, появою глобальних проблем, які особливо посилилася у другій половині століття, породивши велику кількість різноманітних міжнародних організацій.
Міжнародні організації стали новим етапом взаємин між державами. Міжнародні організації стали полем вирішення протиріч не силовим, а дипломатичним способом.
У сучасній системі міжнародних відносин важливе місце належить Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка по суті, є першим в історії механізмом широкої багатогранної взаємодії різних держав з метою підтримки міжнародного миру і безпеки, сприяння економічному і соціальному прогресу всіх народів. За більше ніж 50 років свого існування ООН перетворилася на невід’ємну частину міжнародної структури. Членами ООН є різні за економічними системами та регіонами планети держави, які пов’язують з її діяльністю вирішення проблем, що їх хвилюють. Не буде перебільшенням відзначити, жодна подія в світі не залишається поза увагою Організації.
Характерною рисою нинішнього міжнародного процесу є посилення ролі ООН та інших міжнародних організацій як інструментів дотримання балансу інтересів держав і формування консенсусу у найважливіших напрямках загальнолюдської діяльності. В цих організаціях, що являють собою розгалужену систему взаємодії держав, здійснюється обмін досвідом і колективне опрацювання передових стандартів в усіх сферах.
Міжнародні організації стали якісно новими суб`єктами міжнародного права, вони почали справляти помітний вплив на побудову нової системи міжнародних відносин яка якісно відрізняється від старої, довоєнної. З утворенням міжнародних організацій у міжнародному праві було вироблено нові принципи взаємовідносин між націями, народами, державами. Проте до останнього не визначено ролі та статусу міжнародних організацій у світі. Це багато в чому спричинено подіями на Балканському півострові та в Іраку, які поставили під сумнів можливість міжнародних організацій типу ООН та НАТО забезпечувати міжнародний мир та розвивати дипломатичні стосунки для вирішення суперечливих питань. Виникає питання чи такий стан речей спричинений послабленням впливу ООН на великі держави та регіональні структури типу НАТО, чи посиленням позицій у світі цих самих суб`єктів міжнародних відносин. Саме тому наше дослідження є досить актуальним.
Об’єктом дослідження є діяльність міжнародних організацій.
Предметом дослідження є вплив міжнародних організацій на політичне життя суспільства.
Мета написання цієї роботи полягає у з`ясуванні ролі міжнародних організацій в політичному житті суспільства.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття міжнародної організації;
2. Визначити основні типи міжнародних організацій;
3. Проаналізувати засади діяльності основних міжнародних організацій;
4. Дати характеристику співробітництва України з міжнародними організаціями на сучасному етапі;
Під час написання роботи використовувалися наступні методи:
1. історичний метод;
2. логічний метод;
3. метод порівняльного аналізу;
4. статистичний метод.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Роль міжнародних організацій в політичному житті суспільства”“

nineteen − 11 =