.

Роль лідера у формуванні іміджу політичної партії

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА В ПОЛІТИЦІ 6
1.1 Загальне поняття про імідж 6
1.2 Підходи до вивчення політичного лідерства 9
РОЗДІЛ 2 ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 14
2.1 Природа та визначення поняття лідерства 14
2.2 Стилі лідерства 17
РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ ЛІДЕРСТВА НА ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 21
Висновки 26
Список використаних джерел та літератури 28

Вступ

Для української аудиторії, якій властива персоніфікація влади, характерний пріоритет особистості лідера. Підвищена увага до іміджу кандидатів на шкоду власне політичним дискусіям – ось характерна риса сучасного електорального процесу.
Людина є політичною в такій же мірі, як і біологічною, фізіологічною, соціальною і т.д. Поза політикою людина розглядається як оператор, член малої групи, колективу, пацієнт, клієнт тощо. Політичною людина стає, коли вона вступає у відносини з владою з приводу контролю своїх доходів і видатків, своїх громадських прав та обов’язків, свободи пересування і свободи совісті, коли її обирають, або ж обирає вона. Кожна людина обов’язково як максимум здійснює владу та як мінімум підпорядковується владі.
Справа в об’єктивних умовах, що визначають характер виборчих кампаній, які умовно можна розділити на “програмні” та “іміджеві” – в залежності від того, яка сторона комунікативного процесу в них домінує. “Програмними” звичайно є кампанії в країнах, що переживають переломні моменти своєї історії. Тоді підсилюється ідейно-політична поляризація, наростає протиборство класів і соціальних груп, партій і лідерів і т.д. У подібній ситуації імідж політика мало кого хвилює. Але при відсутності гострої соціально-політичної конфронтації імідж політика виходить на передній план виборчих кампаній, а його формування і “розкручування” у ЗМІ стають віссю всієї комунікаційної стратегії.
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку України позначений якісними змінами в усіх сферах суспільного життя. Формується політична система, побудована на балансі властей і виборних механізмів представництва. Постають соціальні проблеми зовсім не локального характеру. Переживає кризу колишній тип духовного виробництва. Розвиток цих процесів і розв’язання проблем безпосередньо залежать від системи інформаційних зв’язків у суспільстві, від тієї спонукальної мотивації, яка змінює сприйняття і поведінку людей. Тому за умов, що склалися, дедалі посилюється роль іміджелогії.
Проблема створення іміджу політика та політичної партії, особливо в Україні, є досить актуальною. Адже Україна неофіційно постійно перебуває в стані передвиборчої кампанії. Наше суспільство плавно переходить від виборів до Верховної Ради України до виборів Президента України. Постійно на політичній арені з’являються нові яскраві постаті. Проте, навіть для виходу на цю арену, іміджмейкери не один день працюють над створенням іміджу, адже перший вихід повинен бути яскравим та неповторним.
Об’єктом дослідження виступає процес формування іміджу політичної партії та фактори, що на нього впливають.
Предметом дослідження є імідж лідера політичної сили та його вплив на загальний імідж партії.
Мета дослідження полягає характеристиці ролі лідера у формуванні іміджу політичної партії.
Завдання дослідження:
1. проаналізувати поняття іміджу;
2. з’ясувати суть політичного лідерства;
3. з’ясувати основні принципи і прийоми формування іміджу;
4. розкрити суть понятть “імідж політика” і “імідж партії”;
5. визначити місце лідера у процесі формування іміджу політичної партії.
Характер проблеми і поставлених завдань передбачає, що в даній курсовій роботі використовувались наступні методи:
Метод аналізу. Даний метод полягає у загальному вивчені предмету, його осмислені. Саме він використовувався мною для осмислення поняття політичного іміджу.
Метод синтезу. Суть цього методу полягає у вивчені предмета в цілісності. Синтетичний метод мною використовувався також під час дослідження поняття політичного іміджу.
Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему. Він використовувався мною під час дослідження явища політичного іміджмейкінгу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Роль лідера у формуванні іміджу політичної партії”“

eight + 14 =