.

Ринок цінних паперів

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1 Ринок цінних паперів, його суть та значення
1.2 Структура і суб’єкти ринку цінних паперів
1.3 Роль ринку цінних паперів у становленні ефективної власності
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
2.1 Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні
2.2 Операції на ринку цінних паперів в Україні
2.3 Сучасна світова фінансова криза ті її вплив на ринок цінних
паперів
Розділ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
3.1 Вдосконалення законодавчого регулювання діяльності ринку цінних паперів
3.2 Вдосконалення інституційного забезпечення функціонування ринку цінних паперів
3.3 Зарубіжний досвід функціонування ринку цінних паперів
Висновки
Список використаних джерел та літератури

ВСТУП

На сьогодні ринок цінних паперів в Україні розвивається з кожним днем і розширює сферу своїх інвестиційних можливостей. У всьому світі ринок цінних паперів відіграє одну з ключових ролей у системі розвитку та функціонування економіки. Фондовий ринок є тим елементом, який забезпечує формування ефективної власності та гарантує прогрес у розвитку економіки держави.
Ринок цінних паперів забезпечує мобілізацію фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб’єктів економічної діяльності. Існування фондового ринку створює умови для інвестування з невеликим рівнем ризику, завдяки забезпеченню високого рівня ліквідності цінних паперів, які обертаються на ринку, за допомогою його інструментів.
Фондовий ринок забезпечує, з одного боку, перетворення заощаджень та тимчасово вільних фінансових ресурсів на капітал, а з іншого – забезпечує недостачу підприємств у цих ресурсах. Фондовий ринок створює передумови для ефективного використання фінансових ресурсів.
На даному етапі розвитку економіки України обов’язковою умовою успішного розвитку є вдосконалення системи функціонування ринку цінних паперів для найефективнішого використання ресурсів розвитку.
Обов’язковою умовою успішного функціонування ринку цінних паперів є його регулювання державою. У той же час ще існують значні проблеми як щодо законодавчого, так і інституційного забезпечення даного ринку. Тому питання вдосконалення регулювання функціонування ринку цінних паперів України на сьогодні є актуальними і потребують вивчення.
Метою дослідження є обґрунтування шляхів вдосконалення регулювання ринку цінних паперів та інституційного забезпечення його функціонування.
Щоб досягти даної мети у дослідженні ставляться такі завдання:
• розкрити суть ринку цінних паперів;
• дослідити діяльність на ринку цінних паперів;
• провести аналіз стану українського фондового ринку;
• висвітлити недоліки у діяльності ринку цінних паперів в Україні та на їх основі знайти можливі шляхи подальшого розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Об’єктом дослідження є ринок цінних паперів України.
Предметом даного дослідження є механізм функціонування ринку цінних паперів України та перспективи його розвитку.
Методи, які застосовувалися у виконанні даного дослідження: аналітичний, дедуктивний, монографічний, статистичний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Ринок цінних паперів”“

11 + one =