.

Річна фінансова звітність – сутність

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 6
1.1 Сутність фінансової звітності 6
1.2 Види та склад фінансової звітності 9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРЯДКУ ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ПОДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 19
2.1 Характеристика особливостей подання річної фінансової
звітності 19
2.2 Особливості складання та затвердження річного звіту про фінансові результати 21
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
ДОДАТКИ 34

ВСТУП

Актуальність дослідження. Післякризовий період розвитку економіки нашої держави та нові реформи кабінету міністрів М. Азарова вимагають дослідження в різних галузях господарства України, в тому числі і в законодавстві, яке регулює ведення бухгалтерського та фінансового обліку.
На сьогоднішній день, перехід до ринкових відносин – багатогранна проблема. Однією з її складових є проведення системи бухгалтерського обліку у відповідність з Міжнародними стандартами, бо його нести кування з методикою, прийнятою в його розвинутих економічно країнах, не сприяє залученню іноземних інвестиції в Україну, інтеграції нашої держави у світову економічну систему. Однак не лише ці причини, хоч вони такі важливі, є визначальними щодо реформування бухгалтерського обліку в Україні.
В першу чергу це зумовлено вже давно назрілою проблемою систематизації нормативної бази організації обліку та річної звітності зокрема. Бо часткові, до того ж розрізненні, заходи у вигляді доповнень і уточнень до окремих інструктивних матеріалів, що регламентують методику ведення обліку та складання річної звітності давно себе вичерпали. З цією метою здійснено кардинальні зміни методики бухгалтерського обліку на підприємствах виробничих галузей, будівництва, торгівлі. Прийнято Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, який визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Методику складання та подання річного фінансового звіту регулюють також нормативні акти (положення інструкції вказівки), які конкретизують особливості обліку коштів, основних і оборотних засобів, розрахунку витрат виробництва, продукції, результатів фінансово-господарської діяльності.
Проблему сутності, порядку складання, затвердження і подання річної фінансової звітності досліджували такі вчені, як Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Костюченко В.М., Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Даньків Й.Я, Лучко М.Р., Остапюк М.Я., Нашкерська Г.В., Ткаченко Н.М. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей порядку складання, затвердження і подання річної фінансової звітності. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Проаналізувати сутність фінансової звітності;
2. Визначити види та склад фінансової звітності;
3. Охарактеризувати особливості подання річної фінансової звітності;
4. Дослідити особливості складання та затвердження річного звіту про фінансові результати.
Об’єктом дослідження є
Предметом дослідження є законодавча база України, що регулюють порядок складання і подання річної фінансової звітності.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Табличний: для створення таблиць в роботі.
5. Метод синтетичного аналізу. Полягає у вивчені сукупності елементів, що утворюють систему.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про особливості порядку складання, затвердження і подання річної фінансової звітності. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Річна фінансова звітність – сутність”“

3 × one =