.

Релігійні мотиви у твочості Уласа Самчука на прикладі творів

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ТА КАРЄРИ УЛАСА САМЧУКА 5
1.1 Життєвий шлях відомого письменника 5
1.2 Публіцистична діяльність Уласа Самчука 8
РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ У ТВОРАХ САМЧУКА 22
2.1 Роман «Марія» як яскравий приклад релігійності письменника 22
2.2 Роман-трилогія «Волинь» та висвітлення особливостей релігійності українців 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

ВСТУП

Актуальність дослідження. Історія української літератури двадцятого століття майже не досліджена.. Окрім того, що українська література розвивалася на території України, багато письменників творили і за межами батьківщини.
Імена цих патріотів повертаються на рідну землю, а співвітчизники дізнаються про них лише зараз. Уласа Самчука називали літописцем свого часу і свого народу. Він з юнацьких літ був відірваний від материнського лона, опинившись поза межами рідного краю. На чужих землях письменник набагато глибше і болючіше відчував і переживав трагедії братів і сестер з України.
Улас Самчук – це видатна постать у нашій літературі, збагнути її можна лише тоді, коли видати його багатотомник. Ми можемо ознайомитися з мізером, який залишив по собі письменник: журнал «Дзвін» з оповідання Уласа Самчука «Віднайдений рай», у тому ж 1991 році повість «Марія», видрукована «Українським письменником» у 1991 році, журналом «Дніпро» у 1991 році, опубліковано другий том епопеї «Волинь». Окремим виданням у видавництві «Дніпро» в 1993 році вийшла трилогія «Волинь», а журнал «Дзвін опублікував спогади письменника «На білому коні». Все той же таки «Дзвін» через рік подарував нам ще одні спогади Уласа Самчука «На коні вороному», а у 1995 році – «Записки на бігу». У 1994 році «Український письменник» видав роман Уласа Самчука «Чого не гоїть огонь». Звичайно, є ще фонд залу україніки у Центральної Національної Бібліотеки ім. В.Вернадського, але нажаль, і в ній немає повного зібрання творів Уласа Самчука. Доля Уласа Самчука типова для українського письменника-емігранта. Талант Самчука, багаторічна праця на літературному полі, більш ніж десяток видрукуваних творів за кордоном і невідомість в Україні.
Проблему релігійних мотивів у творчості Уласа Самчука досліджували такі вчені, як Бабій С., Бачинська К., Бухало Г., Горец М., Курдук І., Пінчук С. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці релігійних мотивів у творчості Уласа Самчука. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати життєвий шлях відомого письменника;
2. Проаналізувати публіцистичну діяльність Уласа Самчука;
3. Дослідити роман «Марія» як яскравий приклад релігійності письменника;
4. Коротко охарактеризувати роман-трилогія «Волинь» та висвітлення особливостей релігійності українців.
Об’єктом дослідження є творчість Уласа Самчука.
Предметом дослідження є роман «Марія» та роман-трилогія «Волинь».
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Емпіричний: бесіда, спостереження, анкетування для практичної частини роботи.
3. Метод вибіркового аналізу для вибірки та аналізу мови творів.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про релігійних мотивів у творчості Уласа Самчука.
Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Релігійні мотиви у твочості Уласа Самчука на прикладі творів”“

8 − four =