.

Регулювання опіки і піклування в цивільному праві

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ……………………………………………………………………………………………………………..5
1.1. Завдання інституту опіки та піклування………………………………………….5
1.2. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування………………….6

РОЗДІЛ ІІ. ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ……………………………14

РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ. ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ…………………………….23
3.1. Права та обов’язки опікуна та піклувальника……………………………….23
3.2. Підстави припинення правовідносин щодо опіки і піклування……..28

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………………………………..32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………………………36

ВСТУП
Актуальність дослідження. Відповідно до Конституції України людина є найвищою цінністю. Тому найпершим завданням держави має бути турбота про добробут людей, захист їх прав. Для реалізації своїх цивільних прав людина наділена право- та дієздатністю. Правоздатність виникає в особи з народження. Повна дієздатність виникає з 18 років. В ряді випадків особу за рішенням суду може бути визнано обмежено дієздатною або недієздатною. Виникає питання: Як така особа повинна здійснювати власні обов’язки та реалізовувати права, що передбачені цивільним законодавством? Саме для розв’язання даної проблеми і виник інститут опіки та піклування.
На даний час даний інститут цивільного права є досить розвинутим. Йому присвячена глава 6 Цивільного кодексу України. В ній закріплені основні положення опіки та піклування, умови їх застосування, підстави припинення тощо. Незважаючи на це, зустрічаються труднощі при практичному застосуванні інституту опіки та піклування. Це пов’язано із складностями застосування нормативно-правових норм, необхідністю роз’яснення змісту нормативно-правових актів, що визначають застосування інституту опіки та піклування. Саме для цього і призначена вказана робота.
Метою даного дослідження є вивчення особливостей регламентування інституту опіки та піклування в цивільному праві та практики його застосування.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
– дослідження основних завдань інституту опіки та піклування;
– встановлення осіб, над якими встановлюється опіка та піклування;
– визначення порядку встановлення опіки та піклування, визначеного цивільним законодавством України;
– дослідження права та обов’язків опікуна та піклувальника;
– з’ясування підстав припинення правовідносин щодо опіки та піклування.
Об’єктом дослідження є цивільні правовідносини, що виникають під час встановлення над певними категоріями фізичних осіб опіки та піклування.
Предметом даної роботи є нормативно-правові акти, що регулюють застосування інституту опіки та піклування, а також практика його застосування.
В ході дослідження були використані наступні методи, а саме: діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, структурно-функціональний, формально-догматичний методи, метод порівняльно-правового дослідження, порівняльно-історичний метод.
Під час дослідження було проаналізовано ряд нормативно-правових актів, що регулюють застосування інституту опіки та піклування. Зокрема, досліджувалися Конституція України, Цивільний кодекс, Сімейний кодекс, Кримінальний кодекс, Правила опіки та піклування тощо.
Даному питанню увагу приділяли значна кількість науковців, зокрема: Дзера О.В., Боброва Д.В., Довгерт А.С., Ромовська З., Шевченко Я.М., Харитонов Є.О.
Структура роботи має наступний вигляд: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел та літератури. В першому розгляді аналізуються загальна характеристика інституту опіки та піклування. Другий розділ присвячений з’ясуванню порядку встановлення опіки та піклування. В третьому розділі досліджується зміст правовідносин опіки та піклування та підстави припинення опіки та піклування.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Регулювання опіки і піклування в цивільному праві”“

fifteen − 6 =