.

Регіонально-діалектні особливості середньоанглійського періоду як засіб зображення персонажів у творів Джефрі Чосера Кентерберійські оповідання

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПЕРІОИЗАЦІЯ ДІАЛЕКТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ……………………………………………………………………………………………………….6
1.1 Періодизація розвитку англійської мови………………………………………………..6
1.1.1 Періодизація англійської мови згідно наукових спостережень Світа…………………………………………………………………………………………………………..7
1.1.2 Періодизація англійської мови запропонована професором І.Смірніцким та Б. Ільїшом………………………………………………………………………….8
1.2 Погляд на діалектну варіативність, запропоновану вченими, представниками радянської школи…………………………………………………………….9
1.3 Норманське завоювання та формування панівного класу в країні……….10
1.4 Формування національної мови на основі Лондонського діалекту та Лондон як культурний центр країни……………………………………………12
1.5 Характерні риси лондонського діалекту та розвиток літературної творчості письменників цього періоду……………………………………………………..14
РОЗДІЛ 2 ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕНІ В МОВІ ПЕРСОНАЖІВ НА ОСНОВІ ТВОРУ ДЖЕФРІ ЧОСЕРА „КЕНТЕРБЕРІЙСЬКІ ОПОВІДАННЯ”………………………………………………………20
2.1 „Розповідь Мажордома” як представлення північного діалекту……………20
2.1.1 Опис особливостей діалекту на основі досліджень Джона Толкієна…………………………………………………………………………..23
2.1.2 Запозичені слова у оповіді………………………………………………………….24
2.1.3 Специфічні особливості мови студентів……………………………………..26
2.2 „Оповідь моряка” як представлення західно-центрального діалекту в творі…………………………………………………………………………………………………………27
2.2.1 Орфографічні особливості тексту представлені, в „Оповіді Моряка.”…………………………………………………………………………………………………..27
2.2.2 Фонетичні особливості тексту…………………………………………………..28
2.2.3 Морфологічні особливості із епізоду «Оповідь моряка»……………29
2.3 Особливості письма, представлені у творі……………………………………………32
2.3.1 Морфологічні особливості тексту………………………………………………33
2.3.2 Синтаксичні особливості, представлені в оповіді……………………….35
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………38

ВСТУП

Важливість вивчення історії мови стає очевидною з короткого, але виключно влучного висловлювання Ф. Енгельса про залежність вивчення сучасної мови від вивчення її історії та споріднених із нею мов: „…Матеріал і форма рідної мови стають зрозумілими тільки тоді, коли простежується її виникнення і поступовий розвиток, а це неможливо, коли лишати без уваги, по-перше, її власні омертвілі форми і, по-друге, споріднені живі і мертві мови”.
Володіння тією чи іншою мовою можливе лише в разі свідомого розуміння та засвоєння всього історичного процесу розвитку мови, всіх явищ, що відбувались у мові за всі періоди її історії. Опанування сучасною англійською мовою неможливе тому без знайомства з історичними особливостями розвитку головних складових частин мови: її граматичної будови та словникового складу, проте дослідження в даній роботі стосується не лише граматичних чи стилістичних особливостей письма, а торкається і тих специфічних особливостей, що їх надає Чосер всьому твору в загальному і кожній оповіді, зокрема.
Актуальність дослідження полягає в різносторонньому аналізі структури оповідей, і відповідно невідривно пов’язаних із ними головних персонажів. Кожен з них є носієм певного діалекту, що відповідає географічним особливостям тієї чи іншої території.
Об’єктом дослідження є регіонально-діалектні особливості в мові середньоанглійського періоду, що в роботі представлені як засоби зображення персонажів у творі Джефрі Чосера „Кентерберійські Оповідання”.
Предметом дослідження є усі ті характерні особливості та риси, що були притаманні кожному діалекту, який відповідно представлений персонажами з різних частин країни.
Метою дослідження є з’ясування причин і наслідків глибинних змін у мові середньоанглійського періоду, дослідження періодизації англійської мови з різних точок зору. За мету ставилось також описати історичні умови періоду з 14 по 15 століття в Англії, звернути увагу на Нормандське завоювання, що вплинуло на подальший розвиток країни в економічному, соціальному, мовному, та культурному плані; дослідити розвиток писемної творчості вищезазначеного історичного етапу; вказати на важливість міста.
Для досягнення даної мети ми поставили наступні завдання: ознайомитися з основними суспільними змінами в період 14-15 століття в Англії, довести важливість і значення Лондона як культурного і адміністративного центру країни, дослідити мовні зміни вищезазначеного періоду і як результат, спираючись на всі ці вищезазначені особливості, підтвердити чи спростувати особливості діалектів, що виражені у творі через мову персонажів.
Методи дослідження зводилися до детального вивчення праць з історії англійської мови; це роботи як сучасних дослідників (Інтернет-видання) так і досить відомих і цій сфері вчених. Ці дані згодом були узагальненні і прокоментовані відповідними власними висновками.
Наукова новизна полягає в дослідженні характерних рис мови, що виражені в різноманітних діалектних формах.
Практичне значення дослідження полягає в його доцільності для поглибленого вивчення історії англійської мови на основі оригінальних текстів представників різних історичних етапів студентами-філологами.
Структура роботи. Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Регіонально-діалектні особливості середньоанглійського періоду як засіб зображення персонажів у творів Джефрі Чосера Кентерберійські оповідання”“

2 × three =