.

Пропаганда здорового способу життя в масмедіа

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ МАСМЕДІА 6
1.1. Поняття і типологія масмедіа 6
1.2. Глобалізація масмедіа в сучасному світі 8
1.3. Масмедіа та їх функції в суспільстві 12

РОЗДІЛ 2. МЕДІА ЯК ОСОБЛИВИЙ ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 16
2.1.Виявлення позитивних тенденцій впливу медіа на формування здорового способу життя 16
2.2. Вплив різних типів медіа на здоровий спосіб життя 19

РОЗДІЛ 3. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В МАСМЕДІА 22
3.1. Пропаганда здорового способу життя в програмах на українському телебаченні 22
3.2. Рекомендації щодо популяризації здорового способу життя у масмедіа 24

ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

ВСТУП

Поняття «здорового способу життя» в сучасні літературі однозначно поки ще не визначено. Представники філософсько-соціологічного напряму розглядають здоровий спосіб життя як глобальну соціальну проблему, складову частину життя суспільства в цілому.
У психолого-педагогічному напрямку здоровий спосіб життя розглядається з точки зору свідомості, психології людини, мотивації. Проте існують й інші точки зору (наприклад, медико-біологічна), однак різкої межі між ними немає, адже вони націлені на вирішення однієї проблеми – зміцнення здоров’я людини.
Актуальність дослідження. Здоровий спосіб життя є передумовою розвитку різних сторін життєдіяльності людини і громадянина, досягнення нею активного довголіття і повноцінного виконання соціальних функцій, для активної участі в трудовій, громадській, сімейно-побутовій, дозвільній формах життєдіяльності.
Актуальність здорового способу життя зумовлена ще й зростанням і зміною характеру навантажень на організм людини у зв’язку з ускладненням умов суспільного життя, збільшенням ризиків техногенного, екологічного, психологічного, політичного і військового характеру, що провокують негативні зрушення в стані здоров’я. Саме тому дослідження пропаганди здорового способу життя в масмедіа є нагальним та необхідним.
Проблему пропаганди здорового способу життя в масмедіа досліджували такі вчені, як Бебик В.М., Зернецъка О.В., Копиленко О.Л., Коробейников В.С., Мудрик A.B., Шариков A.B. а ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці пропаганди здорового способу життя в масмедіа. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати поняття масмедіа та надати їх типологію;
2. Узагальнити інформацію про глобалізацію масмедіа в сучасному світі;
3. Визначити функції масмедіа в суспільстві;
4. Проаналізувати позитивні тенденції впливу медіа на формування здорового способу життя;
5. Дослідити вплив різних типів медіа на здоровий спосіб життя;
6. Дати характеристику пропаганди здорового способу життя в програмах на українському телебаченні;
7. Розробити рекомендації щодо популяризації здорового способу життя у масмедіа;
Об’єктом дослідження є масмедійний простір сучасної України.
Предметом дослідження є пропаганда здорового способу життя в сучасних засобах масової інформації України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних телевізійних програм.
5. Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу друкованих видань та наведення прикладів в роботі.
6. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
7. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про пропаганду здорового способу життя в масмедіа. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Пропаганда здорового способу життя в масмедіа”“

twenty − 14 =