.

Проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшук

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДГРУНТЯ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ 6
1.1. Законодавчі особливості дотримання принципу недоторканості житла в Україні 6
1.2. Порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи та обшук 9

РОЗДІЛ 2. ОБШУК: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 13
2.1. Поняття та завдання обшуку 13
2.2. Особливості проведення обшуку 16
2.3. Стадії проведення обшуку 19

ВИСНОВКИ 23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25

ВСТУП

Розкриття і розслідування злочинів неможливе без отримання певної доказової інформації. Специфічним є те, що кримінально-процесуальна діяльність пов’язана з вторгненням в особисте життя громадян, обмеженням у випадках, передбачених законом, їх прав і свобод, застосуванням заходів процесуального примусу. Це відбувається при провадженні окремих слідчих дій, зокрема обшуку.
У практичній діяльності органів дізнання і досудового слідства доволі часто постає питання про те, як швидко запобігти злочину, що готується, врятувати життя людини. Докази злочинної діяльності можна зафіксувати шляхом проведення невідкладних слідчих дій – обшуку, виїмки тощо. Провести такі дії через певний час, наприклад через десять днів, тобто після закінчення строку, передбаченого для здійснення провадження в стадії порушення кримінальної справи, буває складно, а інколи неможливо. Пропонується дозволяти провадження слідчих дій до прийняття рішення по порушення кримінальної справи. Але у цьому є певні недоліки, адже порушення кримінальної справи є правовою підставою проведення слідчих дій і гарантією захисту конституційних прав громадян.
Важливе практичне значення має дотримання загальних правил провадження слідчих дій, хоча й недотримання спеціальних правил, які виділяють окремі науковці, є суттєвим порушенням кримінально-процесуального закону. Оскільки спеціальні правила визначають загальні умови провадження окремих слідчих дій, вони не повинні міститися в нормах кримінально-процесуального права, що регламентують порядок виконання дій слідчим.
Всі ці правила мають бути регламентовані в спеціальних статтях КПК України, розміщених на початку відповідних глав, присвячених окремим слідчим діям.
Актуальність дослідження. Важливою слідчою дією, яка має чітко виражений примусовий характер і пов’язана з втручанням у приватне життя громадян, у сферу їх особистих інтересів, є обшук. Його проведення вимагає певних процесуальних гарантій, слідчої майстерності та професіоналізму. Разом з тим узагальнення слідчої практики свідчить про низьку результативність обшуків. Одна з причин неефективності обшуків пов’язана з недостатнім рівнем спеціальної підготовки слідчих, відсутністю сучасних наукових і методичних розробок і рекомендацій щодо тактики та процедури обшуку. Саме тому дослідження цього питання є досить актуальним.
Проблему проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшука досліджували такі вчені, як Вереша Р. В., Грищук В. К., Коржанский М. Й., Матишевський П. С., Мепаришвили Г.Д. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшука. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати законодавчі особливості дотримання принципу недоторканості житла в Україні;
2. Узагальнити інформацію про порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи та обшук;
3. Проаналізувати поняття та завдання обшуку;
4. Описати особливості проведення обшуку;
5. Дослідити стадії проведення обшуку.
Об’єктом дослідження є кримінально-процесуальне законодавство України.
Предметом дослідження є законодавство, що регулює особливості проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшук. Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшук. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проникнення до житла чи іншого володіння особи та обшук”“

9 − 3 =