.

Прогнозування банкрутства

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА 5
1.1. Сутність, види та ознаки банкрутства підприємств 5
1.2. Характеристика методів прогнозування банкрутства 15
1.3. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці країни 21
РОЗДІЛ 2.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВАТ “ТЕРНОПІЛЬФАРФОР” 27
2.1. Аналіз фінансового стану ВАТ «Тернопільфарфор» 27
2.2. Ймовірність настання банкрутства на підприємстві 41
2.3. Фундаментальний аналіз діагностики банкрутства на підприємстві 47
РОЗДІЛ 3.
ПРОЦЕДУРА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ50
3.1. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства50
3.2. Проблемні аспекти у фінансовій діяльності ВАТ “Тернопільфарфор” та шляхи їх подолання 53
3.3. Вдосконалення діагностики банкрутства України 56
ВИСНОВКИ 65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 69
ДОДАТКИ 73

ВСТУП
Перехід України від командно-адміністративної до ринкової моделі господарювання супроводжувався зміною умов і принципів функціонування підприємств.
Макроекономічна нестабільність, з одного боку, та відсутність досвіду роботи, з другого, призвели до виникнення й поглиблення кризових явищ на вітчизняних підприємствах. Саме тому гостро постала проблема банкрутства суб’єктів господарювання, виникла необхідність його регулювання на державному рівні, потреба у розробленні системи діагностики й запобігання банкрутства, а також стратегії виходу з кризових ситуацій на самих підприємствах.
В умовах становлення ринкових відносин в Україні теоретична економічна наука і практика господарювання переживають складний період. З одного боку, це період оновлення підходів та напрямків пошуку, а з другого, – корінний злам у суспільстві, коли значна кількість звичних, традиційних понять стали трансформуватися, підлягати сумніву і перегляду.
Однією з проблем є банкрутство суб’єктів господарювання. Це пов’язано з глибокою кризою, яка вразила економіку в 90-х роках, насамперед її промисловий сектор. Вона супроводжується глибоким спадом виробництва в більшості галузей вітчизняної економіки, нестабільною фінансовою ситуацією на підприємствах та значним збільшенням числа збиткових підприємств, що в свою чергу призводить до заборгованості виплати заробітної плати, відсутності самофінансування програм розвитку суб’єктів господарювання, зниження надходжень до державного бюджету.
Виконання зазначених завдань пов’язане насамперед із розумінням сутності банкрутства як невід’ємного елемента ринкової економіки, який дає змогу перерозподілити обмежені ресурси й ефективніше їх використовувати, є засобом захисту майнових прав власника. До того ж вжиття заходів із збереження життєздатних підприємств як одиниць економічного потенціалу країни має стати пріоритетним напрямком державної політики. Таким чином, дослідження функціонування механізму банкрутства у перехідній економіці та пошук шляхів його вдосконалення надзвичайно актуальні.
Отже, метою дослідження є здійснення діагностики банкрутства підприємства та внесення пропозицій щодо його уникнення.
В процесі написання, з метою досягнення поставленої мети ставилися такі завдання:
• охарактеризувати суть, види та ознаки банкрутства підприємства;
• охарактеризувати методи прогнозування банкрутства підприємств;
• виявити проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці країни;
• провести аналіз фінансового стану досліджуваного підприємства;
•проаналізувати ймовірність настання банкрутства на підприємстві з використанням вітчизняних та зарубіжних методик;
• здійснити фундаментальний аналіз діагностики банкрутства на підприємстві;
• охарактеризувати механізм фінансової стабілізації підприємства;
•дослідити проблемні аспекти у фінансовій діяльності ВАТ „Тернопільфарфор” та запропонувати шляхи їх подолання;
• здійснити вдосконалення діагностики банкрутства України.
Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство „Тернопільфарфор”. Вибір даного підприємства об’єктом був зумовлений тим, що протягом тривалого часу воно відчувало труднощі, які проявлялися в нестачі фінансових ресурсів, втраті ринків збуту, відчутному зносі основних фондів. Тривалий час підприємство було збитковим, мало обсяг простроченої кредиторської заборгованості, таким чином воно відповідало характерним ознакам потенційного банкрута, тому й було вирішено здійснити діагностику його банкрутства.
Предметом даного дослідження є фінансовий стан підприємства як передумова оздоровлення його банкрутства.
В процесі дослідження використовувались такі методи:
1. Статистичний
2. Математичний
3. Монографічний
4. Аналітично-розрахунковий

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Прогнозування банкрутства”“

2 × 5 =