.

Проблеми та перспективи подальшого розширення ЄС

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПИ 5
1.1 Історичні етапи розширення ЄС 5
1.2 Розширення ЄС за рахунок ЦСЄ 9
РОЗДІЛ 2. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ЄС У РЕГІОНІ ЗАХІДНИХ БАЛКАН 14
2.1 Розвиток відносин ЄС з Хорватією 14
2.2 Македонія та Чорногорія на шляху до ЄС 16
2.3 Потенційні кандидати з регіону Західних Балкан 18
РОЗДІЛ 3. ТУРЕЧЧИНА ТА ІСЛАНДІЯ ЯК КАНДИДАТИ НА ВСТУП ДО ЄС 21
3.1 Європейські перспективи Туреччини 21
3.2 Ісландія на шляху до ЄС 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 31

ВСТУП

Європейський союз – це країни, які згідно з Маастріхтським договором стали єдиним економічним простором без внутрішніх кордонів, в якому забезпечується свобода руху робочої сили, капіталів, товарів і послуг, спільне громадянство, а також проводиться спільна політика у таких сферах, як: промислове виробництво, сільське господарство, транспорт, охорона навколишнього середовища, наукові дослідження та енергетика, зовнішня політика та внутрішні справи, безпека, юстиція, соціальні проблеми, монетарна система.
Актуальність дослідження. Україна неодноразово заявляла про свої євроінтеграційні устремління, проте Євросоюз поки пропонує Києву політику добросусідства в рамках поглибленої угоди про партнерство і співпрацю. В той же час Європарламент влітку цього року рекомендував Раді ЄС і Єврокомісії розглянути можливість надання Україні перспективи членства.
Розглядаючи результати опитування серед жителів країн-членів ЄС, опублікованого в спеціальному випуску Eurobarometer, цікавими виявилися кілька фактів, що зумовлюють актуальність нашого дослідження: 11% жителів ЄС як і раніше вважають Румунію і Болгарію претендентами на вступ до Євросоюзу, хоча ці країни увійшли до нього з початку 2007 року. Серед названих також ще старіші члени ЄС: Польща (7%), Угорщина (6%), Чехія і Литва (5%) і ще ціла низка інших країн, що вступили в Євросоюз ще в 2004 році [23]. В той же час кожен десятий житель ЄС назвав Україну в числі країн, які визначені для вступу до Євросоюзу в найближчому майбутньому. Саме тому дослідження досвіду інших країн на шляху до Європейського Союзу буде надзвичайно корисним для України.
Проблему та перспективи подальшого розширення ЄС досліджували такі вчені, як Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Сіденко В., Скеленко О., Дрозденко В. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є міжнародні інтеграційні відносини.
Предметом дослідження є інтеграція та діяльність країн центрально-східної Європи в ЄС
Мета дослідження полягає в характеристиці проблем, причин та наслідків інтеграції країн центрально-східної Європи до Євросоюзу. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати політику розширення Європи;
2. Проаналізувати перспективи розширення ЄС у регіоні західних Балкан;
3. Коротко охарактеризувати Туреччину та Ісландію як кандидатів на вступ до ЄС.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Метод ретроспективного аналізу.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проблеми та перспективи подальшого розширення ЄС”“

4 + thirteen =