.

Проблеми ненормативності англійської мови у музиці стилю

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НОРМИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ЛІТЕРАТУРНА ТА НЕЛІТЕРАТУРНА АНГЛІЙСЬКА МОВИ……………………………………………………………………………………………………………….7
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ АФРО-АМЕРИКАНЦІВ…………………………………………………………………………………..20
2.1 Піджинізація…………………………………………………………………………………………..20
2.2 Креолізація…………………………………………………………………………………………….23
2.3 Афро-американський варіант англійської мови (Black English)………………..26
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ МОВНИХ ВІДХИЛЕНЬ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ ТУПАКА ШАКУРА, ЕМІНЕМА ТА ГУРТУ WU TANG CLAN………………………………………………………………………………………………………………31
3.1 Фонологічні ознаки ненормативності……………………………………………………..31
3.2 Графічні ознаки ненормативності…………………………………………………………..37
3.3 Лексико-семантичні ознаки ненормативності………………………………………….41
3.4 Граматичні ознаки ненормативності……………………………………………………….50
3.4.1 Морфологічні особливості……………………………………………………………..50
3.4.2 Синтаксичні особливості……………………………………………………………….53
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….66
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………69
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………….73
ВСТУП
З одного боку, проблеми ненормативності англійської мови стають все більше помітними у поп-культурі, зокрема в музиці стилю реп та хіп хоп, а з іншого – ці проблеми недостатньо вивчені лінгвістами.
Серед багатьох критичних джерел можна знайти різноманіття думок з приводу того, що є норма і відхилення від норми, що є літературна і нелітературна англійська мови. Деякі лінгвісти мають різні погляди на те, який різновид мови відноситься до літературної чи нелітературної мови. І лише сучасні лінгвісти ставляться до афро-американської мови, котра пройшла етапи піджинізації та креолізації, більш демократично. В.Вольфрам, Л.Маєрс та Е.Томас наполягають на тому, щоб розглядати її як і будь-який інший різновид мови, що має право на існування не тільки серед чорношкірих мешканців Ґетто у США, а саме у її південних штатах [44, 32].
Розвитком соціолінгвістичної науки, що детально пояснює поняття норми і відхилення від норми, займалися Празька і Французька лінгвістичні школи. З часів заснування Французької школи почала розвиватися соціолінгвістична наука. Наприклад, у 1921 р. французький лінгвіст Джозеф Вандреас опублікував книгу під назвою «Мова», в якій він намагався описати соціолінгвістику як науку, хоча в той час вона ще не була окремою дисципліною. Крім того, він дав визначення двом важливим поняттям: лінгвістичній нормі і розвитку мови. Він вважав, що норма притаманна не лише літературній мові, а й діалектам; норма є відносним поняттям. Щодо розвитку мови, то тут, як він стверджував, діє два закони: закон диференціації та уніфікації.
З часом збільшився інтерес до виокремлення американського варіанту англійської мови, а зрештою і афро-американської мови. Зовсім недавно вийшла у світ книга авторів В.Вольфрама та Е.Томаса, повністю присвячена виникненню та розвитку афро-американської мови. У ній йдеться про три головні гіпотези її походження, перша з яких виникла ще у 1950-х рр. Ця книга може стати поштовхом до подальших досліджень названої проблеми.
Актуальність теми дослідження зумовлено значним розвитком соціолінгвістики в питаннях ненормативності різновидів сучасної англійської мови, в тому числі афро-американської мови (Black English). Аналіз мовних відхилень у музиці стилю хіп хоп дозволяє виявити найпомітніші проблеми ненормативності, характерні для сучасної англійської мови.
Метою дослідження є виявлення та аналіз проблем ненормативності англійської мови у текстах пісень реп-виконавців Тупака Шкура, Емінема та гурту Wu Tang Clan. Отже, завдання дослідження наступні:
• Розглянути поняття лінгвістичної норми, відхилення від норми, поняття літературної та нелітературної англійської мов у працях вітчизняних та іноземних філологів;
• Описати особливості афро-американської мови, прослідкувавши етапи її історичного розвитку;
• Провести грунтовний аналіз текстів Тупака Шакура, Емінема та гурту Wu Tang Clan і виявити відхилення від лінгвістичних норм;
• Порівняти виявлені відхилення у різних виконавців, виявити спільне і відмінне;
• Систематизувати виявлені відхилення від лінгвістичних норм і зробити відповідні висновки на основі результатів дослідження.
Об’єктом дослідження є 16 текстів пісень Тупака Шакура, стільки ж текстів Емінема і стільки ж гурту Wu Tang Clan, а предметом дослідження – проблеми ненормативності англійської мови у текстах пісень Тупака Шакура, Емінема та гурту Wu Tang Clan.
Методи дослідження:
• Критичний аналіз джерел, застосований у першому розділі для висвітлення основних понять, що є важливими для даного наукового дослідження;
• Зіставний метод, застосований у першому розділі для порівняння літературної та нелітературної англійської мов у стані її сучасного існування;
• Історичний метод, застосований у другому розділі з метою встановлення закономірностей розвитку афро-американської мови і її пізнання в динаміці;
• Метод випадкової вибірки, застосований у третьому розділі, в результаті чого було вибрано 16 текстів пісень кожного виконавця для аналізу мовних відхилень;
• Описовий метод, завданням якого є дати точний опис одиниць афро-американської мови, пояснити особливості їх уживання у ненормативному складі мови;
• Метод порівняння, встановлення подібності і відмінностей у мовних відхиленнях різних виконавців;
• Метод синтезу, об’єднання мовних відхилень у цілісну систему на основі виявлення взаємозв’язків;
• Метод узагальнення, використаний при написанні висновків: на основі здобутих результатів дослідження знання проблем ненормативності англійської мови набувають системного характеру.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що була здійснена успішна спроба прослідкувати подальший розвиток афро-американської мови на основі аналізу текстів пісень музики сучасного стилю реп, а тому сучасна лінгвістична наука дістала ще один поштовх до вивчення проблем ненормативності англійської мови.
Практичне значення дослідження полягає в можливості використання даної кваліфікаційної роботи для подальшого дослідження проблем ненормативності англійської мови у музиці різних сучасних стилів у сфері соціолінгвістики, стилістики, лексикології тощо.
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, де зазначені актуальність теми дослідження, мета, завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна, практичне значення; трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури. Перший розділ присвячений розгляду понять «норма» та «відхилення від норми», літературної та нелітературної англійської мов; у другому йдеться про етапи розвитку та сучасний стан афро-американської мови; третій розділ присвячений аналізу мовних відхилень у текстах пісень відомих реп-виконавців: Тупака Шакура, Емінема та гурту Wu Tang Clan.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проблеми ненормативності англійської мови у музиці стилю”“

1 × 1 =