.

Проблеми і фактори економічного зростання України в ХХІ столітті

10.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ 3
1. Поняття, види і виміри економічного зростання 5
2. Фактори економічного зростання 14
3. Проблеми та шляхи економічного зростання 19
Висновки 24
Список використаної літератури 27

Вступ

Сучасна епоха зовсім інша. Для неї характерні особливо бурхливі темпи науково-технічного прогресу, суспільних, соціально-економічних і духовних рухів. Тому новітні ринкові моделі економічно розвинутих країн мають, на відміну від минулих, зовсім інші за своєю складністю і ступенем зрілості структури, методи та засоби економічного управління і регулювання з відповідними стимулюючими імпульсами й інтересами, різноманітністю форм і механізмів впливу на процеси розвитку. Високорозвинені моделі гармонійно функціонують не тільки, і навіть не стільки за діяння вільної ринкової кон’юнктури, тобто механізму мінливих співвідношень попиту і пропозицій, а й за діяння науково обґрунтованої системи раціонального управління (менеджменту), регулювання складних і суперечливих процесів, що відбуваються в економіці на макро- і мікроекономічному рівнях, що в кінцевому підсумку зумовлює економічне зростання. Для цього держава створює, з одного боку, вільне конкурентне середовище, належні правові умови і правила конкурентної гри у діяльності великого, середнього і малого бізнесу, а з другого — спрямовує їх на перспективні структурні зміни, викликані новітніми науковими відкриттями і технологічними досягненнями, що прискорюють загальноекономічний прогрес.
На державному рівні розробляються і реалізуються відповідні національні, а на регіональному – регіональні програми з концентрацією на них необхідних фінансових, матеріальних і природних ресурсів. До здійснення таких програм залучаються на принципах високих економічних інтересів потрібні дослідницькі, підприємницькі і банківські структури, незалежно від форм власності і систем господарювання, здебільшого на конкурсних засадах, за участю висококласних вчених, фахівців і менеджерів. Особлива увага приділяється розробці прогнозних програм розвитку науки, освіти і технологій у вирішальних сферах глобальних прогресивних зрушень, наприклад, таких, як аерокосмічні, інформаційні та енергетичні програми, програми освоєння ресурсів світового океану і охорони навколишнього середовища, розвитку новітніх біотехнологій тощо. При цьому кожна країна прагне забезпечити високий рівень конкурентоспроможності й утримати його в майбутньому. І в цій частині використовуються добре відомі методи і централізованого управління. Не все нам треба огульно відкидати при здійсненні ринкових реформ.
При цьому вкрай необхідні всебічно обґрунтовані проектні й фактичні розрахунки витрат на процеси реформування та досягнення їх кінцевих наслідків за критеріальною оцінкою приросту ( ) або зменшення (-) економічного й соціального ефекту зростання. Тут аж ніяк не припустимо діяти наосліп, робити вигляд, що на початку XXІ століття стали неосвіченими – не знаємо і не вміємо як слід діяти, або під виглядом нетямучих штучно створювати хаос у власних інтересах.
Курсова робота “Проблеми і фактори економічного зростання України в ХХІ столітті” має на меті розглянути економічне зростання, його суть, прояви, характерні риси і типи. Крім того важливим є визначення сучасних проблем та шляхів їх вирішення в Україні. Робота складається з вступу, висновків, трьох розділів і списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проблеми і фактори економічного зростання України в ХХІ столітті”“

5 × 4 =