.

Проблеми формування сучасної політичної еліти в Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади явища політичної еліти
1.1. Суть політичної еліти………………………………………………………….5
1.2. Політичні концепції елітарності………………………………………………8
1.3. Шляхи формування політичної еліти……………………………………….12
РОЗДІЛ 2. Формування політичної еліти в Україні в контексті її еволюції. Особливості радянської еліти
2.1. Історія формування політичної еліти України до 1991р. Феномен радянської еліти…………………………………………………………………………15
2.2. Проблеми формування української політичної еліти в період 1991р. – 2004р………………………………………………………………………………………20
2.3. Президентські вибори в Україні кінця 2004 – початку 2005 року та шляхи формування нової демократичної політичної еліти……………………………………26
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..33
ДОДАТКИ

ВСТУП
Політика має велике значення в житті суспільства. Саме завдяки політичній системі відбувається організація функціонування громадських відносин та держави загалом. Існує багато підходів щодо визначеня самого терміна політика. Р. Аран визначає політику як боротьбу за владу і пов’язані з владою пеереваги. Водночас політика – це й нормована ієрархія владних відносин, що виникає відразу з початком сучасної організованості людей, становленням державної організації і поділом прац на розумову та фізичну.
У будь-якому організованому суспільстві править політична еліта. Сам термін “еліта” позначає провідні верстви в суспільстві, що здіснюють керівництво у певних галузях суспільного життя, завдяки таким якостям, цінностям і пріорітетам, як влада, багатство, культура, компетентність, сила волі тощо. Залежно від сфери формування та функцій, що здійснює еліта в суспільстві, її поділяють на господарську, духовно – інтелектуальну, військову, дипломатичну, політичну тощо.
Політична еліта – це меншість суспільства, що становить собою достатньою мірою самостійну, вищу, відносно привілейовану групу, наділену особливими психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї.
Суттю політичної еліти є здійснення владних повноважень та організації суспільства, що потребує виділення в її рамках керівної верстви, з метою управління як самою організацією, так і “всім організованим співжиттям громадян”.
Дослідження політичної еліти є досить актуальним питанням, оскільки протягом останніх 10-15 років відбувається досить активне формування правлячої еліти як в Україні, так і поза її межами. Зростає рівень політичної зацікавленості громадян у функціонуванні та результатах діяльності пралячої меншості. Тому, щоб краще висвітлити дану тему, у ході дослідження було поставлено мету, а саме визначити основні теоретичні поняття правлячої меншості та оцінити діяльність політичної еліти в Україні через призму історії.
У роботі, відповідно до даної мети, були поставлені натупні завдання:
– визназити суть політичної еліти;
– дослідити політичні концепції елітарності;
– з’ясувати шляхи формування політичної еліти;
– дослідити історія формування політичної еліти України до 1991р.; феномен радянської еліти;
– визначити проблеми формування української політичної еліти в період 1991р. – 2004р.;
– дослідити президентські вибори в Україні кінця 2004 – початку 2005 року та шляхи формування нової демократичної політичної еліти.
Об’єктом даної курсової роботи є політична еліта України.
Предметом даної курсової роботи є проблеми формування, організація та функціонування політичної еліти України.
У роботі, відповідно до поставлених завдань, були використані такі методи дослідження, як статистичний, графічний, історичний, порівняльний та аналітичний.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проблеми формування сучасної політичної еліти в Україні”“

13 − eleven =