.

Проблема формування інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1 Теоретичні основи дослідження проблем громадянського суспільства ………………………………………………………………………………………………..5
1.1 Концепція громадянського суспільства в світовій політичній думці ……5 1.2 Інститути громадянського суспільства: теоретичний аналіз …………………10
Розділ2 Формування громадянського суспільства в Україні……………………….17
2.1 Інститути громадянського суспільства та їх роль в процесі демократизації суспільства в Україні…………………………………………………………………………………17
2.2 Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні………………24
2.3 Перспективи становлення громадянського суспільства в Україні………….31
Висновки 37
Список використаних джерел та літератури 38

Вступ
Нині в Україні відбувається становлення демократичної, правової, соціальної держави. Обов’язковим елементом демократичної держави є наявність розвинутого громадянського суспільства. Судячи з останніх подій
в політичному житті в українських політиків недостатній досвід державотворення та низький рівень правової культури в суспільстві. Якщо ми хочемо справді збудувати демократичну державу, нам потрібно досліджувати класичні погляди та оптимально прийнятні для України приклади формування громадянського суспільства в демократичних країнах. Ми всі є громадянами України, і всі несемо відповідальність за подальшу долю держави. Нажаль наші політики часто ставлять особисті інтереси над державними. Тому, можливо, для України єдиним виходом із ситуації яка склалася є створення адекватного громадянського суспільства з усіма його складовими, яке зможе реально впливати на державну внутрішню і зовнішню політику. Процес формування громадянського суспільства є виключно в обов’язках свідомих громадян України.
Мета даної роботи є дослідження процесу розвитку та встановлення інститутів громадянського суспільства в Україні.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:
1) проаналізувати теоретичні аспекти дослідження проблеми громадянського суспільства;
2) визначити концепцію громадянського суспільства в світовій політичній думці;
3) прослідкувати порядок формування громадянського суспільства в Україні;
4) описати перспективи становлення розвиненого громадянського суспільства в Україні;
5) з’ясувати принципи організації громадянського суспільства з правовою державою.
Об’єктом дослідження є процес формування громадянського суспільства в Україні.
Предмет дослідження є інститути громадянського суспільства в Україні
Методи дослідження. При написані даної роботи були використані наступні методи:
– історичний, який допомагає вивчити специфіку державно-правового явища конкретного історичного періоду, простежити динаміку його розвитку. За допомогою історичного методу ми простежимо, як змінювались погляди на громадянське суспільство протягом ХVІІ- ХХ століть.
– порівняльний, який допускає зіставлення понять, явищ і процесів та виявлення між ними схожості та відмінностей. За допомогою цього методу ми зможемо порівняти стан громадянського суспільства на початку становлення незалежності України і на сучасному етапі її розвитку.
Практичне значення. Вивчення процесу формування інститутів громадянського суспільства в Україні має не тільки пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. Вони дозволяють нам прослідкувати і глибше зрозуміти структуру громадянського суспільства в країні яка тільки недавно почала свій демократичний шлях.
Структура роботи. Дана робота складається із вступу і двох розділів (перший розділ складається з двох підпунктів, другий – трьох підпунктів): Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження проблеми громадянського суспільства; Розділ 2. Формування громадянського суспільства в Україні. Загальна кількість сторінок 39. Обсяг роботи без списку використаних джерел) – 36 сторінок.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проблема формування інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні”“

15 − 9 =