.

Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ 6
1.1 Презумпція невинуватості в дослідженнях науковців 6
1.2 Принцип презумпції невинуватості 9

РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 12
2.1 Принципи кримінального процесу як процесуальні гарантії 12
2.2 Закріплення принципу презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві 22

РОЗДІЛ 3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В НОВОМУ КОДЕКСІ 29
3.1 Реалізація принципу презумпції невинуватості 29
3.2 Особливості презумпції невинуватості в проекті КПК України від 18 вересня 2012 33

ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ВСТУП

Україна, як і більшість пострадянських держав, успадкувала проблеми із судочинством та питанням «виконання планів з розкриття злочинів». Саме на цьому грунті в нашій державі тисячі людей незаслужено страждають від правоохоронних органів, які замість того, щоб захищати права та свободи громадян, навпаки їх порушують.
Актуальність дослідження. За кількістю арештів Україна займає перше місце у Європі. За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової, щороку за рішенням судів заарештовується понад 60 тисяч людей.
Суди завалені справами. Судові розгляди розтягуються на роки. І в нас є люди, яких суд ще не назвав винуватими, але вони вже провели у слідчих ізоляторах від 3 аж до 9 років. Причому термін можливого ув’язнення за той злочин, який інкримінується правоохоронними органами, у декого з них менший від того, який людина вже провела у СІЗО.
Також переважна більшість справ передається до суду після того, як людина підписала сама зізнання, а не в результаті якісно проведеного досудового слідства. І це при тому, що лише до Омбудсмена щорічно надходить 5 тисяч звернень щодо неправових дій правоохоронних органів і «кожне третє з них стосується катувань і незаконного поводження під час досудового слідства».
За словами Ніни Карпачової, «така ганебна практика» триватиме доти, доки у країні не ухвалять новий Кримінально-процесуальний кодекс, в якому зокрема мають запровадити граничний термін тримання заарештованої особи під вартою і також таке поняття мають ввести, як «домашній арешт».
Проблему презумпції невинуватості в кримінальному процесі України досліджували такі вчені, як Крижанівський В.В., Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П., Рижков Е., Тертишник В. М., Шемшученко Ю. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Мета дослідження полягає в характеристиці презумпції невинуватості в кримінальному процесі України. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про презумпцію невинуватості в дослідженнях науковців;
2. Охарактеризувати принцип презумпції невинуватості;
3. Проаналізувати принципи кримінального процесу як процесуальні гарантії;
4. Дослідити закріплення принципу презумпції невинуватості в кримінальному судочинстві;
5. Дати характеристику реалізації принципу презумпції невинуватості;
6. Визначити особливості трактування та реалізації презумпції невинуватості в проекті КПК України від 18 вересня 2012.
Об’єктом дослідження є особливості кримінального процесу України.
Предметом дослідження є Кримінально-процесуальний Кодекс України зі змінами та доповненнями в редакції від 11.06.2009 та в редакції від 18 вересня 2012.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел, а також при зіставленні двох редакцій Кримінально-Процесуального Кодексу.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про презумпції невинуватості в кримінальному процесі України. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України”“

1 × three =