.

Правовий статус слідчого у кримінальному процесі

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І СЛІДЧИЙ ЯК САМОСТІЙНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН…………………………………………….5
1.1. Слідчий в системі органів досудового слідства………………..5
1.2. Принципи діяльності слідчого………………………………….15
1.3. Процесуальні функції слідчого…………………………………21
1.4. Процесуальний статус слідчого при провадженні кримінальної справи …………………………………………………………………………29
Висновки до Розділу І…………………………………………………………37
РОЗДІЛ ІІ ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ОРГАНАМИ І ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ВЕДУТЬ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС……………………………………………………………………….38
2.1. Особливості провадження слідства в справі декількома
слідчими……………………………………………………………………….38
2.2. Взаємодія слідчого з органами дізнання…………………………..43
2.3. Специфіка виконання слідчим вказівок прокурора та начальника слідчого відділу(підрозділу)………………………………………………….49
Висновки до Розділу ІІ…………………………………………………………52
РОЗДІЛ ІІІ ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ СЛІДЧОГО……………………………..54
Висновки до розділу ІІІ……………………………………………………….64
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………65
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………….67
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………….….70

ВСТУП

Актуальність теми. Здійснення правової реформи в Україні, зміст якої можна визначити як поступовий рух до демократичної і правової держави, надає проблемі реформуванню організації та діяльності органів дізнання і досудового слідства особливої актуальності.
Отриманий у спадок Україною з радянських часів ряд нормативно-правових актів, щодо діяльності органів досудового слідства та дізнання, зокрема правового регулювання процесуального статусу слідчого, як посадової особи органу досудового слідства на сьогодні залишається недостатнім та недосконалим і потребує негайної зміни.
Метою дослідження є з’ясування статусу слідчого як одного із суб’єктів кримінального процесу, для подальшого його вдосконалення та законодавчого закріплення.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
1) дослідити статус слідчого у системі органів досудового слідства;
2) проаналізувати основні принципи та процесуальні функції слідчого;
3) визначити основні повноваження слідчого;
4) дослідити основні особливості провадження слідства в справі декількома слідчими;
5) розглянути взаємодія слідчого з органами дізнання;
6) проаналізувати специфіку виконання слідчим вказівок прокурора та начальника слідчого відділу(підрозділу);
7) визначити основні законодавчі перспективи вдосконалення процесуального статусу слідчого.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, врегульовані нормами кримінально-процесуального права, що складаються в процесі діяльності органів досудового слідства.
Предметом роботи є кримінально-правове регулювання діяльності слідчого при провадженні кримінальної справи та форми його взаємодії з іншими учасниками кримінального процесу.
У ході дослідження були використані наступні методи, а саме: діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, метод аналізу, структурно-функціональний метод, формально-юридичний метод, метод порівняльно-правового дослідження.
При дослідженні даної теми використовувались наступні джерела: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про державну податкову службу в Україні», Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також праці науковців, що стосуються предмету дослідження, а саме: Гуляєва А.П., Коляди П.В., Чайковського А.С., Хитрої А.Я. та інших.
Структура даної роботи має наступний вигляд: вступ, три розділи які включають певну кількість підрозділів, висновки та список використаних джерел та літератури. У першому розділі описується поняття, функції, принципи, основні права та обов’язки слідчого, його статус при провадженні кримінальної справи. Другий розділ присвячений взаємодії слідчих з іншими органами і посадовими особами, які ведуть кримінальний процес. У третьому розділі викладено основні законодавчі перспективи вдосконалення статусу слідчого. Кваліфікаційна робота викладена на 66 сторінках.
Практичним значенням кваліфікаційної роботи є пізнання основ процесуального статусу слідчого його взаємодії з іншими органами кримінального судочинства та визначення законодавчих аспектів вдосконалення досудового слідства в цілому, та статусу слідчого зокрема.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Правовий статус слідчого у кримінальному процесі”“

14 + 12 =