.

Правовідносини

10.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

Зміст
Вступ…………………………………………………………………3
Розділ 1. Характеристика правовідносин………………………….5
1.1Поняття, ознаки та передумови виникнення правовідносин………………………………………………………5
1.2 Види правовідносин……………………………………10
1.3 Структура правовідносин………………………………13
Розділ 2.Публічні правовідносини………………………………..17
2.1Конституційні правовідносини………………………..17
2.2Адміністративні правовідносини……………………..21
2.3Фінансові правовідносини……………………………..25
Висновки …………………………………………………………..31
Список використаної літератури………………………………….34

Вступ
Сучасне громадянське демократичне суспільство повинне базуватися на засадах дотримання законності в усіх сферах його життя і функціонування. В цьому контексті особливого значення набуває вивчення стосунків між членами суспільства, його інституціями, органами державної влади з точки зору права. Для сучасної України яка тільки освоює сферу цивілізованого юридичного вирішення тих чи інших питань, дослідження теоретичних та практичних підстав правовідносин, їх видів, учасників та ін. вбачається досить важливим.
На даний час в Україні активно розвивається юридична наука, напрацьовуються теоретичні аспекти виникнення правовідносин у ракурсі реалізації тих чи інших норм права, проте і надалі існують проблеми щодо практичного їх впровадження зважаючи на недостатній рівень правової культури та свідомості громадян. Відтак є актуальним дослідження даної проблеми з метою глибшого опрацювання та вдосконалення теоретичних надбань науковців і популяризації їх здобутків у суспільстві, зокрема щодо існування публічних правовідносин.
Як бачимо, дана проблематика зберігає як суспільно-юридичну так і наукову актуальність.
Мета роботи полягає в дослідженні поняття та ознак публічних правовідносин.
Для досягнення мети даної роботи визначимо наступні завдання:
1.з’ясувати поняття, ознаки та передумови виникнення правовідносин;
2.дати класифікацію правовідносин;
3.охарактеризувати структуру правовідносин;
4.проаналізувати конституційні правовідносини;
5.з’сувати адміністративні правовідносини;
6.вивчити фінансові правовідносини.
Об’єктом дослідження виступають суспільні правовідносини, а його предметом – публічні, зокрема конституційні, адміністративні і фінансові правовідносини.
Структура роботи передбачає вступ (в якому обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються завдання, зміст та предмет роботи, характеризується науковий доробок вчених з даної проблеми), два розділи (в яких подається основний зміст роботи), висновки (де зазначаються підсумки отримані при проведенні дослідження) та список використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Правовідносини”“

four − three =