.

Порівняння синонімічних словників тезаурус

60.00грн.

Скачати курсову роботу

Категорія:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВНИКІВ-ТЕЗАУРУСІВ
1.1. Лексикографія як наука та її місце серед лінгвістичних дисциплін
1.2. Поняття та види словників

РОЗДІЛ 2. СИНОНІМІЧНІ СЛОВНИКИ-ТЕЗАУРУСИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ
2.1. Сучасні тезауруси англійської мови та принципи їх класифікації
2.2.

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Останні десятиліття позначилися виходом у світ великої кількості словників різних типів і призначень. Крім відомих і визнаних видів довідників, все частіше видаються нові, які не мають аналогів, автори яких сміливо комбінують різні підходи до відбору та опису матеріалу, щоб максимально точно відповідати потребам користувачів. У такій ситуації лексикографам важко досконально вивчити й оцінити всі види словників, тому багато довідники залишаються, якщо не за рамками досліджень, то не повністю дослідженими. До такої групи належать і тезауруси, які, незважаючи на довгу історію, так і не отримали однозначного трактування вчених.
Актуальність дослідження. Міждисциплінарний характер і ємність поняття «тезаурус» зумовили полярність поглядів дослідників на його феномен, давши початок різноманітним концепціям, що розглядають тезаурус як теоретичний конструкт, систематизований лексикон, компонент структури мовної особистості і т.д. Різноманіття форм тезаурусів, яке з усією очевидністю виявляє аналіз сучасної лексикографічної картини Великобританії і США, змушує нас гостро поставити питання про дослідження їх особливостей, а саме, способів укладання та подачі тлумачень.
Проблему особливостей синонімічних словників-тезаурусів досліджували такі вчені, як Караулов Ю.М., Коробова М.М., Карпова О.М., Касарес X., Морковкін В.В., Різун В.В., Шевченко Л.Ю., Ступін Л.П., Червінська Л. Ф., Дикий А. Т., Баранов А.М., Воронцова І.А. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці особливостей синонімічних словників-тезаурусів та їх порівнянні. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про лексикографію як наука та її місце серед лінгвістичних дисциплін;
2. Проаналізувати поняття та види словників;
3. Дослідити сучасні тезауруси англійської мови та принципи їх класифікації;
4. Провести порівняння словників …………. та ………….. з точки зору особливостей їх укладання та подачі тлумачень.
Об’єктом дослідження є сучасні англомовні словники та особливості їх укладання.
Предметом дослідження є словників …………. та ……………
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
4. Метод порівняльного аналізу для порівняння синонімічних словників-тезаурусів словників …………. та …………….
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про синонімічні словники-тезауруси та особливості їх укладання. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняння синонімічних словників тезаурус”“

19 + 6 =